Omslag_EW05 600
April 2024

Nieuwegein verduurzaamt met waterconcepten

Op weg naar duurzaamste binnenstad Nederland

66 01

Nieuwegein werkt aan een duurzame ontwikkeling van de binnenstad. Water is hierbij naast klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit, energie, mobiliteit en circulariteit een van de vijf belangrijkste thema’s. Wateronderzoeksinstituut KWR werkte samen met twaalf waterketenpartners drie scenario’s uit voor de verwerking van de waterstroom van de tweeduizend te realiseren woningen in het project City Nieuwegein. Dit voorjaar besluiten de betrokken bestuurders van de verschillende organisaties welke van de drie scenario's de voorkeur krijgt.