EW07 Omslag 600
Juni 2021

Regenwater vasthouden in plaats van lozen

Amsterdam Rainproof maakt bewoners bewust

50 01

Hemelwaterafvoeren en riolen zijn in het verleden vooral ontworpen met het doel het water snel af te voeren. Dat gold lange tijd als een verstandige keuze, maar met de bijkans tropische buien waar we door de klimaatverandering steeds vaker mee te maken krijgen, lukt dat niet meer. Bovendien is het onverstandig, want terwijl het regenwater zo snel mogelijk richting oppervlaktewater wordt geloosd, snakt de ondergrond juist naar aanvulling door regenwater. In Amsterdam houden ze het water dat valt daarom liever vast, om het zo mogelijk weer te hergebruiken.