EW07 omslag 600
Juni 2024

Slimme oplossing voor gelijktijdig laden elektrische voertuigen

Eigenaar bepaalt prioriteiten via managementsysteem

46 01

Door de toename van het aantal elektrische voertuigen neemt ook de behoefte aan laadpunten toe. Onder meer bedrijven, VvE’s, winkelcentra en hotels met een eigen parkeerplaats spelen hierop in door zogeheten ‘laadpleinen’ aan te leggen. Daarbij krijgt vrijwel elke partij te maken met de beperkte hoeveelheid beschikbare elektriciteit wanneer een groot aantal auto’s tegelijk wil laden. Wie mag eerst? Elektrotechnisch onderhouds- en installatiebedrijf Akerdome installeerde het Enycharge-laadsysteem, waarmee het bedrijf via slimme software haar eigen prioriteiten bepaalt.