EW06 Omslag 600
Oktober 2019

Verdrink niet in zee van data

Installatietechniek niet per definitie geholpen met veel gegevens

14-01

Vaak blijken gebouwen en installaties minder te presteren dan oorspronkelijk bedacht. Het gebruik van grote hoeveelheden data – verstuurd door allerlei sensoren – kan bijdragen aan een heldere analyse. Op basis hiervan kunnen de prestaties van installaties qua energiegebruik en comfort goed worden gemeten.  Maar welke data zijn voor de gebouwbeheerder nu werkelijk relevant? Bert Elkhuizen van softwareontwikkelaar e-nolis: ‘Begin bescheiden en ga pas dieper als het echt nodig is.’