EW02 cover 600
November/December 2023

Verlaten mijnschachten veranderen in zwaartekrachtbatterijen

Opvallend werk

70 01

What goes up, must come down. Energie opslaan met zwaartekracht. Je brengt massa omhoog als er een energieoverschot is en laat het door de zwaartekracht weer zakken als er vraag is naar energie. De bewegingsenergie die ontstaat door de zwaartekracht kun je met een generator omzetten in elektriciteit. Op steeds meer plaatsen in de wereld lopen onderzoeken naar de mogelijkheden om deze zogeheten gravitatieopslag toe te passen.