EW07 omslag 600
Oktober 2022

Nieuwe webtool leidt naar energiezuinige én gezonde woning

36 01

Is een energiezuinige woning eigenlijk ook wel gezond om in te wonen? Om een antwoord te vinden op die complexe vraag ontwikkelde de TVVL-community Gezonde Gebouwen een nieuwe webtool voor woningeigenaren. De webtool Gezond en Energiezuinig kijkt niet alleen naar de energieprestatie maar ook naar de prestatie van het binnenmilieu.

Marije te Kulve is adviseur bij BBA Binnenmilieu en kartrekker van de projectgroep Energiezuinig en Gezond Bouwen. De groep bestaat uit mensen die zich bezighouden met installaties en bouwfysica.
Het idee voor een webtool ontstond na de vaststelling dat de verschillende disciplines waarin de communityleden werkzaam zijn, veel invloed hebben op elkaar. Dat speelt vooral in de energietransitie, omdat daarbij vanuit wet- en regelgeving verplicht wordt gesteld om maatregelen te nemen aan onze gebouwde omgeving. Te Kulve: ‘Momenteel helpen de hoge gasprijzen hier natuurlijk ook bij. Maar er wordt wel eens vergeten dat, zodra we energetische maatregelen treffen, deze ook invloed hebben op het binnenklimaat. Dat is de reden dat je daar integraal naar moet kijken. Het is belangrijk dat marktpartijen en eigenaren daar meer aandacht aan besteden. Wanneer we duurzaam gaan renoveren moet dat op een manier gebeuren waarbij we óók aandacht hebben voor het binnenklimaat. Dus niet dat je na een paar jaar – of nog wel korter – het gerenoveerde werk opnieuw moet aanpassen’.

Focus op woningen

Vanuit de gedachte dat je het werk in één keer goed moet doen, is de webtool ontstaan. Regina Bokel, universitair hoofddocent aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft was ook betrokken bij de ontwikkeling van de webtool. ‘We zijn met zijn allen gaan kijken op welke manier we hier een bijdrage aan kunnen en willen leveren. Daarbij is nagedacht over het type gebouw. ­Willen we ons op de utiliteit of de woning richten? Waar is de meeste winst te halen?’ De groep besloot uiteindelijk de webtool te richten op woningen. ‘Enerzijds omdat woningeigenaren moeten renoveren, maar vaak geen adviseur inschakelen, omdat dat gewoon te duur is. Aan de andere kant woont iedereen in een huis en denkt iedereen er weleens over na wat hij of zij het beste kan doen. De informatie die de webtool de installateur of de bewoner geeft, helpt hem of haar ook bij de bewustwording. De tool zorgt ervoor dat je zelf kunt nadenken of en hoe je met het huis aan de slag kan gaan’, aldus Bokel.

Webtool is voor installateurs ideaal ‘discussiestuk’ in gesprek met klanten.

36 02

Informatievoorziening

Voor installateurs is de webtool volgens Te Kulve een ideaal ‘discussiestuk’ in het gesprek met hun klanten.  ‘Als een consument bijvoorbeeld nog niet weet wat hij wil, is het handig om de tool samen eens goed te doorlopen, zonder dat de installateur direct al keuzes maakt die de klant welllicht helemaal niet ziet zitten. Met deze werkwijze kan de installateur beter aansluiten bij de wensen van de klant.’ Maar het belangrijkste is en blijft de informatievoorziening. ‘Het grootste probleem voor woningeigenaren is welke vragen zij moeten stellen. Met de webtool maak je dit voor hun veel eenvoudiger en je bent er als installateur zeker van dat je alle noodzakelijke onderdelen, zowel op energiegebied als binnenklimaat, benoemt en bespreekt’, aldus Te Kulve. Bokel: ‘Veel consumenten weten wel dat zij iets willen of moeten, maar hebben geen idee wat precies. Vandaar dat we in de tool begonnen zijn met wat voor soort vragen iemand eigenlijk moet stellen. Je hebt zoveel verschillende typen huizen; dat maakt het onderwerp heel erg breed. Het gaat er dan juist om dat we de informatie toegankelijk maken, omdat je vooral wilt weten wat er in een specifiek huis moet en kan gebeuren. Daar biedt de tool een antwoord op.’ 

Aan de slag

De tool wordt al in de praktijk toegepast en Te Kulve hoopt dat er nog veel meer gebruikers bijkomen. ‘Het gaat er niet om dat de tool een standaard maatoplossing oplevert die je als installateur tijdens een verbouwing kunt overnemen. De toepassing van de tool zit veel meer in de planvorming. Hij helpt mensen bij het vooraf bepalen wat zij nou eigenlijk willen en wat de stappen zijn die ze dan kunnen zetten, waar ze de goede informatie kunnen vinden en welke aandachtspunten er zijn. Op basis daarvan kunnen ze zelf aan de slag gaan of een installateur gericht opdracht geven. Op basis van de uitkomsten, weten zij niet alleen wat ze willen en wat mogelijk is, maar kunnen ze ook gerichter op zoek naar een bedrijf dat een offerte kan maken voor de renovatie.’

Gezond en Energiezuinig

De toekomstvisie van de TVVL community Gezonde Gebouwen is gericht op het realiseren van energiezuinige én gezonde gebouwen. In hun ideaalbeeld faciliteren het gebouw, oftewel de woning, en zijn directe omgeving de wensen en behoeften van zijn gebruikers. Daarbij maakt de woning zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen en energie, terwijl het gebouw en de techniek de meest optimale leefomgeving in het gebouw creëren. Bij de ontwikkeling van de webtool Gezond en Energiezuinig werkte de community samen met de Nederlands Vlaamse BouwfysicaVereniging (NVBV) en de Nederlandse tak van de International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ.nl). Wil je de webtool gebruiken, ga dan naar https://www.gezondenenergiezuinig.nl

Tekst: Marco Pijper
Fotografie: Istock