EW juni Omslag 600
Januari 2016

5 Argumenten voor noodverlichting

installatie markering nooduitgang, vluchtroute

Noodverlichting is in veel gebouwen het spreekwoordelijke 'ondergeschoven kindje'. Op zich opmerkelijk, gezien het feit dat noodverlichting wettelijk verplicht is en bovendien het verschil kan maken tussen leven en dood. Installateurs die zich verdiepen in de (echt interessante) aspecten kunnen in een adviserende rol behoorlijke slagen maken. Vijf argumenten die pleiten vóór noodverlichting.

1. Noodverlichting is verplicht

Zowel in het Bouwbesluit als de Arbowet (zorgplicht) wordt gewezen op verschillende soorten noodverlichting. Enerzijds is dat de verlichting die vluchtroutes markeert en anderzijds verlichting die in kritische ruimtes direct moet gaan branden wanneer de reguliere spanning wegvalt. Denk hierbij aan medische ruimtes of plekken waar met gevaarlijke stoffen of vuur wordt gewerkt. De reden dat er toch in veel gebouwen geen noodverlichting is aangebracht, heeft deels te maken met onwetendheid bij de gebouwbeheerder en gebrek aan handhaving.

2. Noodverlichting verhoogt de veiligheid

Een open deur, maar wel de belangrijkste reden om noodverlichting toe te passen. In veel grote en openbare gebouwen is het veelal goed geregeld, bij veel kleinere panden ontbreekt noodverlichting óf is deze niet op de juiste wijze aangebracht of toegepast. Gebruikers van het gebouw menen de weg wel te kennen in het geval van calamiteiten, maar vergeten daarbij dat gasten en nieuwe mensen de weg niet kennen én dat de – altijd gebruikte – hoofdingang dan weleens versperd kan zijn.

3. Noodverlichting vraag om advies

Naast de twee argumenten waarmee de gebouwgebruiker aan de slag kan, betekent noodverlichting voor de installateur belangrijke kansen. Zo vereist het aanleggen van de juiste noodverlichting de nodige kennis waarover gebouwbeheerders, architecten en projectontwikkelaars niet altijd beschikken. De installateur kan bijvoorbeeld exact vertellen welke aanduidingen op dit moment gelden én op welke manier deze moeten worden opgehangen. Het bepalen van de juiste vluchtroute waarbij mensen op een logische, veilige en snelle manier buiten het gebouw worden gebracht, is niet altijd eenvoudig.

4. Noodverlichting moet onderhouden worden

Noodverlichting hoeft in principe overdag niet te branden. Vaak gebeurt dit toch waarbij de energie wordt afgenomen uit het lichtnet en de mening heerst: hij doet het. Hierdoor wordt vaak vergeten dat er ook nog een batterij aanwezig is die – als kritische component – de eigenlijke functie van de verlichting moet activeren op het moment dat de spanning wegvalt. Regelmatig controleren en vervangen (niet alleen van de batterij) is daarom noodzakelijk om bij calamiteiten te kunnen vertrouwen op de werking. Installateurs kunnen in dat kader aanbieden het onderhoud van de noodverlichting op zich te nemen. Software om dit onderhoud te plannen is onder andere beschikbaar via www.logicinspect.nl.

5. Ultiem renovatieaspect

Tot slot is noodverlichting een aspect dat installateurs expliciet kunnen meenemen in renovatietrajecten waar op dit moment meer werk ligt dan in de nieuwbouw. Installateurs kunnen hierbij hun kennis inzetten om de eigenaar van het gebouw te wijzen op het belang van noodverlichting en hun diensten aanbieden wat betreft het ontwerp, de aanleg en tevens het onderhoud.

 

Het vergaren van kennis en het stellen van vragen is mogelijk bij verschillende instanties die te vinden zijn via www.uneto-vni.nl. Er zal in 2016 bovendien expliciete aandacht worden besteed aan dit onderwerp, de beschikbare opleidingen en mogelijke certificeringen.

Tekst: Ing. M. de Wit-Blok
Fotografie: Industrie