EW11 cover 600
Mei 2010

Beveiliging Embedded Software

ibm stand

Op de computerbeurs Cebit 2010, van 2 tot en met 6 maart in Hannover, was te zien waar installateurs in de toekomst rekening mee moeten houden. Zo was er veel aandacht voor domotica-oplossingen en voor beveiliging, zoals het kaartje van Wibu om embedded software te beschermen.

Cebit 2010 telde veel minder gevulde hallen dan pakweg vier jaar geleden, maar toch werd er nog genoeg interessante informatie aangeboden voor installateurs en systeemintegrators. Ergens in hal 11, verstopt tussen grotere stands van beveiligingsexperts, toonde het Duitse bedrijf Wibu Systems zijn flash-memorykaartjes met Codemeterfunctionaliteit voor embedded systems.

Aanvankelijk werd Codemeter ontwikkeld om licenties en software op pc’s te beschermen, maar er is nu een kaartje dat op een controller kan worden bevestigd zodat onbevoegden geen toegang tot het apparaat hebben. Uit onderzoek van de Duitse ingenieursfederatie (VDMA) is gebleken dat 56 procent van de Duitse fabrikanten te maken heeft gehad met reverse-engineering, en vervolgens illegale kopieën van hun producten. Met dit kaartje is dat niet meer mogelijk. Evenmin is het mogelijk datalogs, servicerecords en documentatie van een machine te lezen die met het kaartje zijn beveiligd. Op dit moment zijn de kaartjes maximaal 2 GB groot, maar technisch is bijvoorbeeld 8 GB geen probleem.

Hogeresolutiecamera’s

Beveiliging was een thema dat op verschillende plaatsen opdook. Bijvoorbeeld de IP-camera’s van Mobotix die een hoge resolutie hebben, maar toch nauwelijks netwerkverkeer veroorzaken. Dit jaar was de onderneming niet met een eigen stand op de beurs aanwezig, maar gaf het bedrijf acte de présence via de gemeenschappelijke uitstalling van het Bondsland Rheinland-Pfalz.

Mobotix werkt met videocamera’s (voor bijvoorbeeld gebouwbewaking, tankstations en luchthavens) met hoge resolutie, zodat dertig keer meer detaillering bereikbaar is dan met analoge camera’s. Daardoor zijn grotere beeldbereiken tot 360°-panorama’s mogelijk, waardoor het aantal camera’s – en daarmee ook de kosten – beperkt kunnen blijven. Zo zijn vier rijen in een tankstation met één camera in de gaten te houden.

Het nadeel van hogeresolutiecamera’s is gewoonlijk het overweldigende netwerkverkeer naar de centrale pc die de beelden opslaat en analyseert. Dit nadeel heeft Mobotix weggenomen door de camera’s zelf uit te rusten met een krachtige computer en eventueel digitaal geheugen (SD-kaart). De verwerking heeft dus niet plaats op een centrale plek. Daarom kunnen de camera’s ook zonder ingeschakelde pc incidentgestuurd registeren en video met geluid voor langere tijd digitaal opslaan. Bij het nazien van de beelden zijn bijvoorbeeld kentekens goed afleesbaar.

Smart metering

Smart metering en smart grid was ook een belangrijk thema. Niet alleen in die talloze rijen met stands van mobiele telefoons, maar ook bij M2M (machine to machine)- toepassingen. Draadloze, slimme meters beloven lagere operationele kosten, omdat de werking, conditie en data continue beschikbaar zijn in een gecentraliseerde monitoromgeving.

Energiebedrijven krijgen – als gevolg van de deregulering – te maken met een veelvoud aan verschillende energiemeters die elk zo hun eigen dataformaten hebben. Het project Mona Lisa van Oracle streeft naar een techniek die de verschillende datamodellen transformeert naar één formaat, zodat ze op één console zijn te beheren. Het is een ontwikkeling waarvan energiebedrijven met smart de uitkomst afwachten. Het project verkeert in een vergevorderd stadium.

Domotica

Natuurlijk was er ook veel aandacht voor ‘networked homes and offices’. Het vermaarde onderzoekscentrum Fraunhofer Institute for applied information Tech no - logy heeft bijvoorbeeld middleware (Hydra genaamd) ontwikkeld. Hiermee kunnen systeemintegrators applicaties maken die op een slimme telefoon aangeven hoeveel elektriciteit bepaalde apparatuur gebruikt. De gebruiker maakt een foto van het apparaat en kan aflezen hoeveel het in euro’s per jaar verbruikt. Voor consumenten zegt dit meer dan het verbruik in kWh.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken en Technologie toonde de mogelijkheden op het vlak van waterstofcellen, CO2-opvang en -opslag, en energie-efficiënte gebouwen. Het departement verwacht dat het gebruik van waterstofcellen een hoge vlucht gaat nemen in woonhuizen om elektriciteit en warmte op te wekken.

Een ander aspect dat Fraunhofer belichtte, was de ondersteuning die nodig is om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Domotica krijgt steeds meer concrete invulling met onder andere telepresence (een term die Cisco heeft gemonopoliseerd, maar duidt op realtimecommunicatie via de tv) en het in- en uitschakelen van apparatuur door handbewegingen.

Fysieke activiteiten vormen een belangrijk onderdeel van de dagelijkse beslommeringen, die vaak zijn gebonden aan een bepaald moment van de dag. Als familie of vrienden weet hebben van die gewoonten, kunnen zij ingrijpen als bepaalde activiteiten achterwege blijven op het verwachte tijdstip of zich juist onverwachts voordoen. Fraunhofer heeft speciale software ontwikkeld (Diatrace) die onderscheid weet te maken in verschillende activiteiten. De programmatuur draait op een mobiele telefoon, die kan statistieken tonen en deze vervolgens naar een speciale server voor analyses en andere diensten doorsturen. In de toekomst zullen aan de software mogelijkheden worden toegevoegd voor caloriemeting, stappen tellen, ‘agendawaarschuwingen’ en locatiedetectie.

Energie

Ook de toekomst van de energievoorziening kreeg bij verschillende stands, zoals die van IBM, veel aandacht, vooral ook in de hoek van de academische instellingen. De beste manier om duurzaam met energie om te gaan, is geen energie te gebruiken. Daarom veel interesse voor energie-efficiëntie.

Fraunhofer Institute for applied information Tech - nology (FIT) wil de eerder genoemde middleware Hydra optimaliseren om in te zetten voor energie-efficiëntie. De oplossing lijkt een beetje op die van Oracle. Ook hierbij gaat het om het verzamelen en eenduidig presenteren
van data van uiteenlopende sensoren. Hydra laat zien wat de actuele energieconsumptie is, analyseert dit en doet voorspellingen over toekomstig energiegebruik.

De resultaten kunnen worden weergegeven op een webportal van een Smart Phone. Voor installateurs die energiebeheer als dienst aanbieden, is
dit een oplossing om meerdere klanten tegelijk te bedienen en zelfs vergelijkingen te maken.