EW07 omslag 600
Oktober 2011

Goed onderhoud voorkomt vervangingsadvies

EW-600x400

Bij twijfel over de juistheid van het onderhoudsadvies kan het voor de opdrachtgevers zinvol zijn een onafhankelijke deskundige een second opinion te vragen, zo toonde de praktijk onlangs aan.

Voor de installateur die de ketels van een school in onderhoud had, was het na de rookgasanalyse meteen duidelijk: het percentage koolmonoxide was ontoelaatbaar hoog en de ketels moesten zo snel mogelijk worden vervangen. Het schoolbestuur aarzelde en besloot na overleg met een adviseur een second opinion te vragen. De nieuwe installateur kwam bij de tweede inspectie tot de volgende bevindingen:

  • Bij demontage van de condensbak onderin de cv-ketel bleek deze vast te zitten met siliconenkit. Dat is niet nodig omdat kan worden volstaan met een condensbakpakking. Die moet  dan  uiteraard wel in goede staat zijn. De condensbak bleek een hoeveelheid vuil en grind te bevatten die alleen via het rookkanaal in het toestel kan zijn terechtgekomen. Deze vervuiling kan tijdens het reguliere onderhoud worden vastgesteld en moet worden verwijderd.
  • Na demontage van het rookkanaal bovenop het toestel bleek er een ophoping van vuil te zitten in de uitmonding van het toestel (zie foto 1 en 2). De vervuiling was zo ernstig dat er nog slechts een minimale doorgang was waarlangs de rookgassen hun weg naar buiten konden vinden.
  • De ventilator van het toestel die het toestel voorziet van lucht voor het verbrandingsproces bleek eveneens behoorlijk vervuild. Tussen de schoepen is een opeenhoping van vuil te zien (zie foto 3).

De gemeten waarden van de te hoge giftigheidsindex en bovengenoemde bevindingen zijn voorgelegd aan de fabrikant van het toestel. De fabrikant oordeelt dat het voor 99 procent zeker is dat de hoge giftigheidsindex het gevolg is van de geconstateerde gebreken en vervuiling. Een andere oorzaak zou nog een defect branderdek kunnen zijn. Omdat in de school drie toestellen van hetzelfde type staan opgesteld en de problemen zich voordeden bij alle drie de ketels, is het volgens de fabrikant echter zeer onwaarschijnlijk dat een defecte brander de oorzaak is. De vervuiling is daarom zo goed als zeker veroorzaker van de problemen.

Slecht regulier onderhoud

Het is volgens de inspecterende installateur gissen naar de oorzaak van deze ‘vreemde’ vervuiling. Een verklaring kan zijn dat vandalen vanaf het dak grind in de rookgasafvoer hebben gegooid. Hoe dan ook is de conclusie dat het reguliere onderhoud aan de ketel niet goed is uitgevoerd. De huisinstallateur had de cv-ketels inclusief warmtewisselaars, branders en condensopvangbak- ken conform de onderhoudsinstructies van de fabrikant moeten onderhouden. In dat geval zou de vervuiling beslist zijn opgemerkt. Vervanging van de cv-ketels was dan ook in deze situatie zeker niet het goede advies.

De inspecterend installateur adviseert alle toestellen te controleren en te onderhouden conform de onderhoudsinstructie van de fabrikant. Deze onderhouds- constructies kunnen worden geraadpleegd via de website www.fgoplus.nl (fabrikaatgebonden onderhoud). Na reiniging van het toestel, moet vervolgens nogmaals een rookgasanalyse worden uitgevoerd.

Tekst: Paul Smorenburg
Fotografie: Industrie

Uit privacy-overwegingen zijn de namen van de school, de huisinstallateur en de second-opinion installateur weggelaten uit het verhaal. ’