EW juni Omslag 600
Januari 2017

Hoog, hoger, hoogst

hoogwerker

Het installeren van verlichting betekent veelal werken op hoogte. Waar voorheen vooral steigers werden ingezet vanwege de kosten en beschikbaarheid, winnen hoogwerkers aan populariteit. In het kader van veiligheid is het daarbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de do’s en dont’s. Bijvoorbeeld door het behalen van een hoogwerkerscertificaat.

Werken aan verlichting die niet vanaf de vloer bereikbaar is, vereist om verschillende redenen speciale aandacht. Enerzijds is dit de ergonomische kant van het verhaal omdat boven het hoofd werken een extra belasting betekent voor vooral rug en nek. Daarnaast speelt veiligheid hier een cruciale rol.
In de praktijk wordt voor het werken op hoogte gebruikgemaakt van ladders, steigers of hoogwerkers. In alle gevallen is de werkgever verantwoordelijk voor het keuren en onderhouden van de arbeidsmiddelen om de veiligheid bij het gebruik ervan te waarborgen. Daarnaast moet de gebruiker over voldoende kennis beschikken om het arbeidsmiddel veilig te kunnen gebruiken.

Steiger of hoogwerker?
Naast de conventionele ladder, die geschikt is voor werken op hoogte tot ongeveer 3 m, wordt voor installatie van en onder- houd aan verlichting op hoogte vooral gebruikgemaakt van steigers of hoogwerkers. Steigers worden hoofdzakelijk gekozen vanwege de lage (huur)kosten. De nadelen zijn echter navenant. Steigers moeten worden opgebouwd en afgebroken, beschermen niet tegen weersinvloeden, kunnen glad zijn, verplichten de gebruiker om de weg naar boven en naar beneden klimmend af te leggen en zijn bovendien niet ergonomisch. Om die reden wordt steeds vaker gekozen om een professionele hoogwerker in te zetten; voor buitensituaties wordt veelal een diesel aangedreven exemplaar gebruikt, terwijl voor binnenwerkzaamheden een elektrische variant nodig is. In een hoogwerker werkt de gebruiker vanuit een ergonomische en veilige cabine en kan deze zonder veel moeite op elke gewens- te plek op hoogte zijn werkzaamheden uitvoeren. De huurkosten zijn echter hoger. Omdat kosten veelal een doorslaggevende factor zijn, heeft Riwal een vergelijking gemaakt tussen het inzetten van een hoogwerker (geen opbouwkosten, maar relatief hoge huurkosten) en een steiger (hogere opbouwkosten, maar lagere huurkosten). Hieruit blijkt dat het omslagpunt bij steigers van 100, 200 en 300 m3 ligt bij respectievelijk drie, zeven en twaalf weken. Voor kortdurende werkzaamheden is het dus veelal praktischer en voordeliger een hoogwerker in te zetten.  

Steigers

Bij steigers heeft deze kennis onder meer betrekking op de juiste montage, waarbij rekening moet worden gehouden met verankeringen, fundamenten en stabiliteitsverbanden. Maar ook het bewustzijn van de gebruiker wat betreft de risico’s is essentieel voor een veilig werkklimaat. Zo moet de gebruiker bijvoorbeeld op de hoogte zijn van de vereiste PBM’s, zoals goede schoenen tegen uitglijden, het maximale aantal mensen dat zich op een steiger mag bevinden en het feit dat de hij de constructie van de steiger niet mag wijzigen.

Hoogwerkers

In het geval van hoogwerkers is het mogelijk een bedienerscertificaat te behalen. Danny Slegers van Riwal Hoogwerkers: ‘Wij verhuren en verkopen hoogwerkers. In principe moeten alle medewerkers van onze klanten die hoogwerkers bedienen, in het bezit zijn van zo’n certificaat. Dit is conform het Arbobesluit artikel 7.17c lid 1, waarin staat dat 'gebruikers van een mobiel arbeidsmiddel – zoals een hoogwerker – dienen te beschikken over een specifieke deskundigheid'.’
Deze deskundigheid is uitsluitend te behalen in een training die ingaat op verschillende deelgebieden. Het theoretische deel behandelt de gevaren bij het werken met een hoogwerker, het gebruik, de techniek en besturing, veiligheids- en verkeersregels en de controle handelingen.

Tekst: Marjolein de Wit-Blok
Fotografie: Industrie