EW juni Omslag 600
Januari 2017

Ledverlichtingsmarkt nog zeker tot 2020 in jubelstemming

Nationaal Led Trendrapport 2017

Ledverlichting-600x400

Het is geen unanieme opvatting, maar de meeste spelers in de verlichtingsmarkt vinden toch wel dat hun branche de afgelopen twee jaar een betere kwaliteit heeft geleverd. Dat is zowel te danken aan verbetering bij de producenten als aan een kritischer houding van de eindklanten. Dit constateert het Nationaal Led Trendrapport 2017 dat in november voor de tweede keer werd gepresenteerd. Ook is de kwaliteit van installaties er volgens de meeste deelnemers aan het onderzoek op vooruitgegaan ten opzichte van twee jaar geleden.

Het Nationaal Led Trendrapport is een initiatief van Led Expo Benelux en is tot stand gekomen met de steun en input van onder meer UNETO-VNI. Het onderzoek is uitgevoerd onder zo'n 175 aanbieders, installateurs, adviseurs en producenten. Het rapport dat in november voor de tweede maal is gepresteerd toont een beeld van een sector die in een positieve stemming verkeert en die de toekomst met een grote glimlach tegemoet treedt. Bijna 80 procent van de ondervraagden zag hun omzet sterk of zeer sterk stijgen. Voor de meeste bedrijven is de Nederlandse markt de grootste en belangrijkste markt. Verder zijn België en Duitsland voor veel bedrijven belangrijk.

Grafiek-led-1007x410Toepassingslocatie van ledproducten in Nederland en de belangrijkste technologische ontwikkelingen van de toekomst.

De wereldwijde markt voor ledverlichting heeft de afgelopen jaren een sterke groei gekend. De verwachting is dat deze groei in elk geval tot 2020 zal doorzetten. De toepassingen voor ledverlichting kennen een grote variëteit. Kantoren en openbare verlichting hebben het grootste aandeel. Veel deelnemers aan het onderzoek verwachten ook voor de komende jaren weer een toename van de verkoop doordat de verkooplijnen korter worden en doordat er meer direct aan consumenten en aan kleine bedrijven zal worden verkocht.

'Smart Lighting'

Een ander aspect dat wel eens een flinke bijdrage kan leveren aan de groei is 'smart lighting'. Volgens Remco van Kerkvoorde, managing director bij Esylux, is er onmiskenbaar een toenemende aandacht voor het effect van verlichting op de mens. 'Smart lighting is een intelligente, energie-efficiënte verlichting.
Biologisch werkzaam licht zorgt voor een betere vitaliteit, een hoger concentratievermogen en het bevordert de gezondheid. Intelligente verlichting zal dan ook steeds meer deel uit maken van de gebouwautomatisering.'
De overgrote meerderheid van de spelers in de sector verwacht dat het aantal smart lighting-toepassingen de komende jaren een sterke stijging ondergaat.
De markt verwacht veel van deze techniek, zowel binnenshuis als bij toepassingen op de openbare weg. Smart lighting levert een substantiële bijdrage aan energiebesparing. In markten waar dat traditioneel belangrijk wordt gevonden, zoals het kantorensegment, zal dit concept dan ook als eerste opgang doen.
De ondervraagden verwachten dat de traditionele lichtaanbieders de komende jaren meer terrein zullen verliezen aan de ledverlichting. Uit de enquête blijkt verder dat een derde deel van de respondenten nog niet bekend is met Oled. Van het deel dat wel kennis heeft van Oled verwacht ruim de helft een stijging in het aandeel van Oled ten opzichte van led.

Taartpunt-led-1009x398Redenen voor verwachting dat productie terugkomt naar Nederland en huidige kwaliteit van ledverlichting.

Prijs

Volgens de opstellers van het Nationaal Led Trendrapport zijn er twee belangrijke redenen om aan te nemen dat het belang van ledverlichting nog verder zal toenemen. Allereerst is dat de prijs. Die is niet alleen nu al vaak lager dan van traditionele verlichting, maar de prijs blijft ook sterk dalen. De daling is het gevolg van betere productietechnieken en de toenemende efficiëntie van de lampen zelf, waardoor minder lampen nodig zijn voor dezelfde lichtoutput.
Op de tweede plaats focussen investeerders steeds meer op de TCO. Deze houdt niet alleen rekening met de aanschafkosten van de lamp, maar ook met de kosten van vervanging en die van het energiegebruik. Als kopers hier meer op gaan letten wordt ledverlichting nog aantrekkelijker, zo is de redenering.
Dat de ledverlichtingsmarkt in de lift zit, heeft volgens de rapporteurs ook te maken met de kwaliteitsverbetering die de laatste jaren is opgetreden. Producenten van led's en armaturen hebben veel geïnvesteerd in innovatie en kwaliteit. Zij werden daartoe ook aangezet door de betere kennis en een kritische houding van de consument. Overigens vindt een kleine minderheid van de respondenten dat de kwaliteit erop achteruit is gegaan. Zij schrijven dit toe aan de prijsdruk. Ook de toename van goedkope aanbieders uit China en andere Aziatische landen wordt als reden gegeven. Producenten uit deze landen zouden kwaliteit minder aandacht geven. Verder wordt als aandachtspunt de kwaliteit van de drivers genoemd, deze zouden vaak tot problemen leiden.

Europese productie

Een van de opvallendste bevindingen in het rapport is de verwachting dat steeds meer assemblage- en productiewerkzaamheden terug zullen komen naar Europa. Voor Geertje Hazenberg, secretaris NSVV, is de productielocatie niet per se aan kwaliteit te verbinden. ‘Het is vooral een kwestie van goede processen en juiste training van de mensen. Wat uiteindelijk de beste productielocatie is, is van vele factoren afhankelijk en kan daardoor per product of component verschillen. De professionele verlichtingsmarkt is vaak projectgericht en gezien de snelle innovatie van led-verlichting is voorraad houden lastig, want voorraden zijn relatief snel verouderd. Flexibiliteit zal volgens ons het belangrijkste argument zijn om voornamelijk in Oost-Europa te produceren.’
Verder verwachten veel spelers in de markt dat de productie in Europa de komende jaren financieel steeds aantrekkelijker wordt door onder meer robotisering, strengere importregels en milieuheffingen.

Tekst: Mari van Lieshout
Fotografie: Industrie

Download

Het volledige Nationaal Led Trendrapport 2017.