EW juni Omslag 600
Januari 2017

Reclame tegen het licht

Neonreclame-600x400

Lichtreclame is in vele vormen in het Nederlandse landschap te vinden. In de grote steden lokken de verlichte borden en neonreclames consumenten naar winkels en uitgaansgelegenheden en langs de rijkswegen maakt een keur aan bedrijven reclame voor hun producten. De leden van de vakgroep Lichtreclame van UNETO-VNI hebben zich gespecialiseerd in de aanleg van deze installaties, maar er zijn ook bedrijven die het minder nauw nemen met de kwaliteit. UNETO-VNI maakt zich dan ook samen met partners als NSVV, Crow en Wij Techniek sterk om het kwaliteitsniveau te verbeteren.

'We hanteren al jaren de kwaliteitsregeling van KvINL voor lichtreclames', zegt Terry Heemskerk van UNETO-VNI. 'Behalve dat zo'n installatie technisch moet deugen, zijn er ook veel andere regels van toepassing op dit soort uitingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van lichthinder en het voorkomen van gevaar voor de verkeersveiligheid.'
Het installeren van lichtreclame-installaties is een specialisme dat in de regel wordt uitgevoerd door gespeciali- seerde lichtreclamebedrijven. 'Iemand die aan dit soort systemen werkt moet zowel elektrotechnisch als verlichtingskundig onderlegd zijn', zegt Heemskerk. 'Daarnaast komt er nog esthetiek om de hoek kijken, maar ook materiaalkennis, draagkrachtberekeningen en kennis over lichthinder. Er zijn momenteel nog veel andersoortige Sign-bedrijven actief in de markt die lichtreclame er bij doen, naast hun reguliere activiteiten. Vooral de mogelijkheden van ledverlichting maken reclameborden een stuk aantrekkelijker.'

'Voor led geldt misschien nog wel meer dat een installatiebedrijf moet weten wat hij doet. Als een lokale bakker aan een installatiebedrijf vraagt of hij zijn lichtreclame kan installeren, dan hoeft dit nu niet direct problemen opleveren. Maar als er vervolgens een paar led's in een lichtbak worden aangebracht zonder enige kennis van de normen en regels dan kan het resultaat tegenvallen. In het ergste geval ontstaan er zelfs gevaarlijke situaties. We moeten de kwaliteit dan ook blijven bewaken. Daarvoor maakt de Vakgroep Lichtreclame zich al jaren sterk door haar inzet op cursussen, themabijeenkomsten, onderzoeken, een kwaliteitsregeling, inbreng op normen en richtlijnen, maar ook de benadering van de markt en van opdrachtgevers.'

Lichthinder

Vooral lichthinder is een heikel onderwerp waar de overheid streng op toeziet. De NSVV heeft een algemene richtlijn rondom lichthinder uitgebracht. De Vakgroep Lichtreclame heeft daar een toelichting aan toegevoegd die dieper ingaat op lichtreclame en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op de wijdere omgeving. Heemskerk: 'Eenvoudig gezegd is Nederland verdeeld in een aantal soort gebieden, met bijvoorbeeld het Leidseplein in Amsterdam aan de ene kant van het spectrum en de Hoge Veluwe aan de andere kant. In de stad kijken mensen anders tegen lichthinder aan dan in een kwetsbaar natuurgebied als de Veluwe.
Ook de economische activiteiten per gebied verschillen nogal. Daarnaast is er ook nog een onderverdeling per etmaal. Wat doorgaans er op neerkomt dat er 's avonds meer ruimte is voor lichtreclames dan 's nachts en op het Leidseplein meer dan op de Veluwe.'

Technisch beheerder

Om bedrijven die lichtreclame serieus nemen te ondersteunen, stelde de Vakgroep Lichtreclame samen met Wij Techniek en verschillende specialisten de cursus Technisch beheerder Lichtreclame samen. Heemskerk: 'Als een licht- reclamebedrijf lid wil worden van UNETO-VNI en wenst te worden geregistreerd als erkend lichtreclamebedrijf, via de erkenningsregeling bij KvINL, moet er minimaal een technisch beheerder in dienst zijn bij het lichtreclamebedrijf. Dat is dus de persoon die de genoemde cursus met goed gevolg heeft afgerond.'

Tekst: David van Baarle
Fotografie: Industrie