EW11 cover 600
December 2011

Samenwerking tijdens ontwerp voorkomt uitvoeringsproblemen

EW_600x400Aad de Groot doet al het tekenwerk bij Biemond: ‘Bij grote projecten teken ik de hele week. Een goede tekening biedt ook voor de klant meerwaarde.’

Aad de Groot is tekenaar bij Biemond Elektrotechniek en de linker- en rechterhand van de directie. Hij maakte in Autocad nog eigenhandig symbooltjes aan. Vervolgens was de eerste stap naar software voor de installatiebranche Bcad-1T. Vanaf dat moment zijn ze meegegaan met elke nieuwe versie van Stabicad LT en sinds anderhalf jaar wordt Stabicad 8 LT gebruikt.

Biemond Elektrotechniek in Bleiswijk bestaat ruim vijftig jaar. Als het gaat om elektrotechnische zaken, zoals (nood)verlichting, brandbeveiliging, inbraakbe­veiliging, communicatiesystemen, licht- en krachtin­stallaties en paneelbouw, deinst het allround installatiebedrijf voor weinig klussen terug. Aad de Groot , technisch ontwerper bij Biemond Elektrotechniek: 'We hebben projecten voor de luxe woningbouw en bedrijf spanden. Op dit moment zijn we bezig met een nieuwbouwbedrijfspand voor lnformatique, een sporthal in Nieuwerkerk aan den IJssel en particu­liere woningen aan de Straatweg in Rotterdam. Bij de Rabobank hebben we onderhoudscontracten lopen. Daarvoor houden we de revisies en het beheer hele­maal bij.'

De Groot doet al het tekenwerk bij Biemond: 'Als pro­jecten al lopen ben ik er wat minder mee bezig, maar bij grote projecten teken ik de hele week, zoals voor het bedrijfspand van lnformatique. Bij alle projecten zijn tekeningen nodig en de klant ziet de meerwaarde van een goede tekening. In het veld worden er minder fouten gemaakt waardoor effectiever wordt gewerkt.' 

EW-600x400De Groot: ‘Het voordeel van de module ‘Aanzichten’ is dat we een goed overzicht krijgen van alle hoogten'.

‘Zodra we de bouwkundige tekeningen van een project binnen hebben, maak ik een project aan in StabiBase. De aangeleverde bouwkundige onderleggers zijn de basis, waarna ik in de aangemaakte  tekeningen het bestek inteken. Elke keer als we nieuwe digitale bouwkundige tekeningen krijgen, zetten we deze met de Xref-functie in Stabicad.’

De Groot maakt daarbij vaak gebruik van de functie ‘opschonen’. ‘Meestal krijgen we de basis, de bouwkundige tekeningen, aangeleverd van de architect. Dergelijke tekeningen zitten vol informatie die voor ons niet van belang is, zoals allerlei details van deuren en kozijnen. Ook gebruiken architecten veel meer lagen dan wij. Waar wij kunnen volstaan met een laag voor een muur, heeft een architect er veel meer nodig: een voor de buitenmuur, een voor de isolatie, een voor de binnenmuur enzovoort.’

Al die extra informatie maken de tekeningbestanden behoorlijk zwaar en dat werkt weer vertragend voor het werk van De Groot. ‘Hoe lichter een tekening, des te gemakkelijker wij die kunnen bewerken 

Aanzichten

Biemond Elektrotechniek heeft naast het standaard-elektropakket de module ‘Aanzichten’ aangeschaft. De Groot: ‘Bij de tekeningen voor Informatique kunnen we een isometrisch aanzicht genereren van alle verdiepingen van de kabelgoten. De hoogte-informatie wordt dan zichtbaar. Dit is vooral handig en mooi voor presentaties aan de opdrachtgever.’

Ook op andere gebieden biedt deze module duidelijke voordelen, bijvoorbeeld in de samenwerking met een W-installateur. ‘Bij de meeste projecten zijn uiteraard ook andere partijen betrokken die net als wij hun aandeel in het grote geheel moeten inpassen.  Wat je vooral niet wilt is dat op de werkvloer, bij de uitvoering, blijkt dat je elkaar in de weg zit. Door vooraf zaken goed met elkaar af te stemmen kan tijdens de bouw veel problemen worden voorkomen.’

Met een aantal W-installeurs heeft Biemond inmiddels een goede samenwerking opgebouwd. ‘Bij sommige projecten werken we nauw samen met W-installateurs. Hierbij wisselen we ook ontwerptekeningen uit om in een zo vroeg mogelijk  stadium te kijken of – en zo ja, waar – eventuele knelpunten zitten. Vervolgens kijken we dan samen hoe deze het beste kunnen worden opgelost. Het voordeel van de module is dat we hiermee ook een goed overzicht krijgen van alle hoogten. Zeker als de ruimte tussen het plafond en het systeemplafond krap is bemeten, is het belangrijk de zaken goed op elkaar af te stemmen.’ Een dergelijke samenwerking, waarbij digitale tekeningen worden uitgewisseld voor onder andere ‘clash-detection’ verloopt het soepelst als beide partijen hetzelfde ontwerpsysteem gebruiken. ‘Wanneer de W-installateur ook Stabicad lt gebruikt kun je vrij snel mogelijke knelpunten opsporen. In andere gevallen kost dat wat meer tijd, maar ook dan biedt het duidelijk voordelen. Een goede afstemming in het voortraject betaalt zich altijd terug bij de uitvoering. Minder uitvoeringsproblemen betekent immers een betere kwaliteit en dat er sneller kan worden gewerkt. En dat levert ook nog eens tevreden monteurs op.’

TRAINING

Aad de Groot: ‘Bij onze start met Bcad-IT, vijftien jaar geleden, heb ik een basistraining gevolgd. Voor de overschakeling naar Stabicad LT volgde ik een training voor gevorderden. 80 procent van wat er in zo’n training wordt verteld, weet je al. Je leert vooral de software handiger en sneller te gebruiken. Het is handig om van tevoren vragen te bedenken en deze daar te stellen.’ De Groot is ook zeer te spreken over de Stabicad User Meetings. ‘Ik werd enthousiast gemaakt voor Stabicad 8 LT en daar heb ik voorrang gevraagd om het product te kunnen gaan gebruiken. Zo werden we een soort proefgebruiker. Ik merkte wel dat de puntjes nog op de i’s moesten worden gezet. In het begin waren bijvoorbeeld de kabel- en wandgoten nog niet uitontwikkeld. Als ik nu nog wat tegenkom, bijvoorbeeld het tekenen van een spanningsrail, dan geef ik dit door aan de helpdesk van Stabiplan. Doorgaans zie ik dat dan in een volgende versie opgelost.’

 

Symbolen

Na de groepenindeling kan De Groot met een druk op de knop het installatieschema genereren. Voor hem een van de pluspunten van het systeem. Aan de hand hiervan richt de monteur vanuit het schema de meterkast in. De Groot is erg te spreken over de functie ‘Automatisch verdelen van symbolen’. ‘Vroeger tekende ik alle armaturen in een pand met de hand. Nu trek ik een lijn en Stabicad verdeelt de armaturen automatisch over de ruimte volgens een opgegeven indeling.’ Bij zijn dagelijkse werkt maakt De Groot veel gebruik van de bibliotheken. ‘Eigenlijk zit daar vrijwel alles in wat ik nodig heb. Ik heb alleen via leverancier Hager de KNX-symbolen binnengehaald.’

De Installatiemonitor in Stabicad 8 Pro is een van de redenen voor Biemond om in de toekomst wellicht over te stappen naar deze grote broer van Stabicad 8 LT. ‘De Installatiemonitor zorgt voor een realtime overzicht van het hele elektrische installatiesysteem. Dit is vooral handig bij het ontwerpen van grote installaties.’

BIM

Net als vele collegabedrijven volgt ook Biemond Elektrotechniek alle ontwikkelingen op het gebied van BIM. De Groot vindt het nog te vroeg om er zelf mee aan de slag te gaan. ‘De belangrijkste reden dat we nog niet aan BIM zijn begonnen is dat we het in projecten vooralsnog niet tegenkomen. Zelfs de architecten waar wij mee werken zien het nog als een ver-van-mijn-bed-show.’

‘Het vraagt nogal wat om met echt met BIM aan de slag te gaan. De benodigde investeringen qua tijd en geld zijn behoorlijk. Voor kleinere installatiebedrijven – zoals wij, we hebben ongeveer twaalf medewerkers – is dat zeker bij de huidige markt een zware ingreep. Te meer omdat wij het bij onze dagelijkse werkzaamheden vooralsnog niet tegenkomen. Als ik om me heen kijk, vraag ik me ook af of het uiteindelijk wel in een dergelijke vorm in het lagere segment zal worden toegepast. Wat dat betreft zie ik meer waarde in de overstap van 2D naar 3D. Niet zozeer als een mogelijke opstap naar BIM, maar omdat het voor ons dagelijks werk nu al voordelen kan bieden. Ook wat dat betreft kijken we naar de mogelijkheden van Stabicad 8 Pro.

Tekst: Noud Heina
Fotografie: Industrie