EW08 Omslag 600
Februari 2021

Vicevoorzitter Claudia Reiner brengt Techniek Nederland naar Brussel

64 01

Claudia Reiner bracht afgelopen najaar de techniekbranche onder de aandacht bij de Europese Commissie in Brussel. De vicevoorzitter van Techniek Nederland had een ontmoeting met eurocommissaris Nicolas Schmit van Werkgelegenheid en eurocommissaris Thierry Breton van Mkb en ondernemerschap. Reiner besprak met hen onder meer hoe Techniek Nederland het tekort aan technische vakmensen wil aanpakken en hoe de Europese Unie daarbij kan helpen.

De Europese lobby is voor de leden van Techniek Nederland belangrijker en actueler dan ooit’, benadrukt Claudia Reiner. ‘Meepraten in Brussel is nodig. Dáár worden de regels gemaakt waarmee we als Nederlandse installatiebranche straks te maken krijgen. De Europese Unie maakt plannen en wetgeving voor het energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Ook het omscholen van technische vakmensen voor de energietransitie en digitalisering staan hoog op de agenda. De toekomst wordt groener en digitaler. De technieksector is onmisbaar om die verandering te realiseren. Het is belangrijk om dat juist nu onder de aandacht te brengen in Brussel’, aldus de vicevoorzitter over haar bezoek aan Brussel.

Pact for Skills

Aanleiding voor de bijeenkomst met de eurocommissarissen in Brussel was het programma Pact for Skills. Met dit programma stimuleert de EU scholing en bijscholing van vakmensen. Werkgelegenheid is topprioriteit voor Europa, zeker nu de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis in veel lidstaten oploopt. Tegelijkertijd willen de Europese landen sterker en groener uit de crisis komen. Door werknemers in krimpsectoren om te scholen en de huidige technische vakmensen bij te scholen, kan het aantal werknemers met ‘green skills’ sterk toenemen. Die werknemers zijn hard nodig voor het verduurzamen van Europa.

64 02Claudia Reiner, Vicevoorzitter Techniek Nederland

Verduurzaming en omscholing

De technieksector in Nederland loopt volgens Reiner voorop in Europa bij de aanpak om technische vakmensen bij te scholen voor duurzame technieken. Nederland is daarin succesvol dankzij publiek-private samenwerking. Reiner informeerde de EU-politici onder meer over het samenwerkingsprogramma Mensen Maken de Transitie. In dit leer- en innovatieprogramma werken installateurs en bouwers samen met netbeheerders, vakbond en onderwijskoepels aan slimmere processen en (bij)scholing van werknemers. Volgens Techniek Nederland zou de EU publiek-private samenwerking op het gebied van energietransitie, arbeidsmarkt en scholing moeten ondersteunen en stimuleren.

Eye-opener

In ons land houden we bij het maken van de regionale energieplannen steeds meer rekening met de behoefte aan technische vakmensen, een eye-opener voor de EU-commissarissen. Reiner: ‘Zo zorgen we ervoor dat er straks voldoende technische vakmensen zijn om de klus te klaren. Het tekort aan technische vakmensen met green skills speelt ook in veel andere EU-landen. Onze aanpak zou daar wel eens navolging kunnen krijgen.’

EU kopieert Nederlandse Klimaatakkoord

De eurocommissarissen waren niet alleen onder de indruk van de pragmatische arbeidsmarktaanpak van de Nederlandse technieksector, maar ook van de cruciale rol die de installatiebranche speelt in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het akkoord staat model voor de Europese Green Deal. De Europese Commissie heeft de Nederlandse aanpak gekopieerd, maar legt de lat nóg hoger. In 2030 zou de hele EU 55 procent minder CO2 moeten uitstoten. In ons land is de doelstelling 49 procent. Reiner: ‘Een van de doelstellingen van het Nederlandse akkoord is om tot 2030 1,5 miljoen woningen aardgasvrij te maken. Ik heb de eurocommissarissen uitgenodigd om een wijk te bezoeken die aardgasvrij wordt gemaakt.’ 

‘Meepraten in Brussel is nodig. Dáár worden de regels gemaakt waarmee we als Nederlandse installatiebranche straks te maken krijgen.’

Coronaherstelfonds

Claudia Reiner vindt dat de EU het Europese coronaherstelfonds (in totaal 750 miljard euro) zou moeten inzetten voor de energietransitie. In het gesprek met de eurocommissarissen wees zij erop dat zo’n investering zorgt voor versterking van het bedrijfsleven, meer groene werkgelegenheid en een beter klimaat. Ook een Europees programma voor duurzame renovatie van de gebouwde omgeving (Renovation Wave) draagt daaraan bij. Reiner: ‘De komende jaren komt er veel subsidie beschikbaar voor projecten rond de verduurzaming van gebouwen en woningen en om- en bijscholing voor de energietransitie. Goede contacten met de beslissers in Brussel helpen om extra financiële ondersteuning voor onze projecten binnen te halen.’

Nederlandse digitaliseringsaanpak

De Nederlandse technieksector zet al jaren de toon met haar digitaliseringsaanpak. Alle Europese landen passen het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) toe, een manier om producten eenduidig te classificeren. Het ETIM-model is bedacht én ontwikkeld door de Nederlandse installatiebranche. Volgens de vicevoorzitter van Techniek Nederland is het nu zaak om draagvlak te creëren voor de volgende belangrijke stap in een feilloze uitwisseling van productgegevens: de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Dit open platform, een initiatief van Techniek Nederland met een aantal partijen in de keten, maakt de uitwisseling van Bim 3D-modellen mogelijk (lees meer hierover op pag.18). Reiner: ‘Hoe meer landen zich bij de UOB aansluiten, hoe groter de noodzaak voor fabrikanten en softwareleveranciers om óók data aan te gaan leveren. Ook die lobby blijven we voeren in Brussel.’

Grootschalig duurzaam renoveren

Reiner verwacht dat het belang van de Europese Unie voor de Nederlandse installatiebranche de komende jaren alleen maar zal toenemen. ‘De Europese wetten en regels rond verduurzaming, arbeidsmarkt en digitalisering gelden ook voor ons land. Net als bij de lobby in Den Haag geldt in Brussel de beeldspraak: Eat or be eaten. Vrij vertaald: Je kunt beter meepraten dan anderen voor je laten beslissen. We willen voorkomen dat we geconfronteerd worden met regels waarmee we straks niet uit de voeten kunnen.’ Daarnaast verwacht Reiner meer kansen voor Nederlandse installateurs en technisch dienstverleners in de omliggende landen. ‘Het Europese programma voor verduurzaming van de bestaande bouw, de Renovation Wave, gaat uit van een grootschalige aanpak om de kosten van renovatie omlaag te brengen. Bij tenders voor verduurzaming van grote aantallen woningen zijn er bijvoorbeeld kansen voor onze leden in de grensstreek. De uitvoering van dit plan gaat 160.000 banen opleveren. Daarom is het belangrijk om de voorsprong die we hebben met het Klimaatakkoord in Nederland juist nu onder de aandacht te brengen in Europa.

Techniek Nederland en Europa

Techniek Nederland vertegenwoordigt de technieksector in Europa via de Europese koepelorganisaties EuropeOn (elektrotechniek) en GCP (klimaat- en sanitairtechniek). Ook vertegenwoordigers in Brussel van MKB-Nederland en VNO-NCW agenderen onderwerpen die belangrijk zijn voor de installatiebranche om wet- en regelgeving te beïnvloeden.

Tekst: Dick Reijman, Techniek Nederland
Fotografie: Bart Nijs, iStock