EW07 omslag 600
10 juni 2021

Bosch focust in Deventer op waterstof en prefab

Productie gasketels wordt verplaatst

nefit bosch.JPG

Bosch Thermotechniek (bekend van het merk Nefit Bosch) zal de productie van gasketels vanaf 2022 geleidelijk verplaatsten naar grotere productielocaties van Bosch in Europa. De bestaande productiefaciliteit in Deventer zal geleidelijk worden omgevormd tot een centrum voor duurzame systeemoplossingen en waterstoftoepassingen.

Aanleiding voor de koerswijziging is de verschuiving in de markt voor verwarmingsoplossingen van traditionele ketels naar warmtepompen en duurzame systeemoplossingen. Bosch Thermotechniek wil daarmee haar concurrentiepositie in de industrie versterken.

Prefab installaties

De productiefaciliteit in Deventer gaat zich specialiseren in het configureren van prefab installatie-oplossingen. Tot 2030 moeten 1 miljoen nieuwe gasloze woningen worden en moeten anderhalf miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Woningcorporaties en ontwikkelaars zoeken naarstig naar oplossingen, terwijl tegelijkertijd installateurs en aannemers een nijpend tekort hebben aan personeel. Bosch wil dat oplossen met kant-en-klare units die voldoen aan alle eisen en die op locatie alleen nog maar te hoeven worden aangesloten.

Nieuw testcentrum voor waterstof

Het internationaal opererende R&D-centrum in Deventer, waar onder andere warmtewisselaars (voor aardgas en waterstof), elektronica en software worden ontwikkeld, zal verder worden uitgebreid. Met name zal worden geïnvesteerd in een nieuw R&D testcentrum voor waterstoftoepassingen voor de internationale verwarmingsmarkt. ‘Deze innovatieve oplossingen zullen de komende decennia hard nodig zijn voor de energietransitie waarin wij als innovatief bedrijf een belangrijke rol willen vervullen’, aldus Ruud Alberts, algemeen directeur van Bosch Thermotechniek.

Herplaatsing 70 fte in de installatiebranche

De uitbreiding van het R&D-centrum met een nieuw testcentrum levert in eerste instantie 15 fte aan nieuwe arbeidsplaatsen op. Door de voorgenomen wijziging zullen vanaf eind 2023 echter circa 70 fte minder nodig zijn binnen productie, logistiek en ondersteunende functies. In afstemming met de OR en vakbonden zoekt Bosch Thermotechniek een oplossing voor de betrokken medewerkers. Naast herplaatsing binnen de eigen organisatie wordt, gezien de enorme vraag naar technisch personeel, onder meer gedacht aan begeleiding naar ander werk in de installatiebranche.