EW11 cover 600
24 augustus 2023

Column Doekle Terpstra: Campagnetijd is geen vakantietijd

doekle

Op 22 november gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Na de verkiezingen begint de formatie en dat zou wel eens een moeilijk en langdurig karwei kunnen worden. We zullen ons erbij moeten neerleggen dat we nog geruime tijd te maken hebben met een demissionair kabinet. Waar we ons níét bij neerleggen, is een maandenlange beleidspauze. Daarvoor staat er te veel op het spel. Voor de installatiesector, voor de technische retail én voor Nederland.

De politieke gebeurtenissen van deze zomer op het Binnenhof zijn niet zonder risico. De kans bestaat dat het de komende maanden in Den Haag vooral gaat over wie-wel-met-wie en wie-niet-met-wie. Dat is leuk om te volgen, maar bij Techniek Nederland zijn we er -met alle respect- nauwelijks in geïnteresseerd. Het gaat ons om de inhoud. Daarom hebben we direct na de val van het kabinet samen met onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland een oproep gedaan om vast te houden aan de uitvoering van het klimaatbeleid van minister Jetten. Onze sector maakt werk van de energietransitie en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Maar dat kan alleen met consistent beleid. Al is het maar omdat de instroom van technische vakmensen fors omhoog moet en we (dus) een versterking van het techniekonderwijs nodig hebben. Ook als het gaat om de stikstofcrisis, de circulaire economie en de woningnood kunnen we ons geen vertraging veroorloven. We moeten dóór.

De partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen zijn druk bezig met het opstellen van hun programma’s. Wij wachten niet beleefd af wat daarin zal staan. De partijen hebben een brief ontvangen waarin we concrete aanbevelingen doen. Daarin staat bijvoorbeeld dat het cruciaal is om het Actieplan hybride warmtepompen door te zetten. De normering voor hybride warmtepompen vanaf 2026 moet gewoon doorgaan. Zodat installateurs, leveranciers én consumenten weten waar ze aan toe zijn. Hetzelfde geldt voor het Nationaal Reparateursregister. Elektronica vakkundig repareren is een grote stap op weg naar een circulaire economie. Ook pleiten we voor lagere werkgeverslasten voor sociale zekerheid en zorg. Wat ons betreft komt er een lastendekkende premie.

Als brancheorganisatie worden we meer dan ooit serieus genomen in Den Haag. Op en rond het Binnenhof én in de media zal onze stem de komende tijd dan ook luid en duidelijk te horen zijn.