EW07 omslag 600
Mei 2017

Opleiding F-gassen voor W-installateur

Opleidingen F-gassen

In het streven naar volledig schone energie raakt aardgas op zijn retour. Er komen steeds meer woonwijken zonder aardgasaansluitingen. Om die huizen warm te houden worden steeds vaker warmtepompen geïnstalleerd. W-installateurs moeten hiervoor wel verplichte kennis hebben van deze techniek. Opleidingscentrum GOº voor de koudetechniek haakt in op de nieuwe energieontwikkelingen met een specifieke opleiding F-gassen voor W-installateurs.

De techniek achter warmtepompen is regelrecht afkomstig uit de koudetechniek. De ‘omgekeerde’ koudesystemen geven hun warmte af door te variëren met de druk en temperatuur van het koudemiddel. De omgang met de daarvoor benodigde koudemiddelen, de zogeheten F-gassen, is voor veel W-installateurs onbekend terrein. Om verantwoord met deze gassen om te gaan hebben zij kennis en vaardigheden nodig.

Wettelijke regels

Het werken met F-gassen is gebonden aan strenge wettelijke regels, omdat deze synthetische koudemiddelen bij het vrijkomen in de atmosfeer medeveroorzaker zijn van het broeikaseffect. Daarom is het zaak deze stoffen zorgvuldig binnen het koelsysteem te houden en ze niet te laten verdampen in de omgeving. Dat stelt specifieke eisen aan de vaardigheid en het inzicht van de installateurs en monteurs. Het diploma F-gassen is verplicht voor alle installateurs en monteurs die met deze stoffen werken. Het opleidingscentrum GOº is nu een opleiding gestart die zich specifiek richt op W-installateurs.

Opleiding voor installateurs

Het opleidingscentrum GOº voor de koudetechniek is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres Tech en de branchevereniging NVKL. Voor GOº is het nieuw dat het zich vanaf nu ook richt op de installatiebranche. ‘We weten dat we deze cursus voor W-installateurs op een andere manier moeten aanbieden dan dat we dat doen voor koudetechnici. Daarom hebben we een heel nieuwe opleiding ontwikkeld, speciaal aanhakend op de beroepspraktijk van W-installateurs’, zegt Michel van Bronkhorst van Opleidingscentrum GOº.

Drie keer zo hoog rendement

Warmtepompen van de modernste generatie werken tot een buitentemperatuur van min 25 graden Celsius. Het gemiddelde rendement ervan is tot drie keer hoger dan van een moderne cv-ketel. Het nadeel van een warmtepomp is de investering: een installatie is tot drie keer duurder dan een cv-ketel. ‘Maar dat verdient je klant zeker terug’, zegt Van Bronkhorst. ‘In combinatie met zonnepanelen op het dak neemt het rendement zelfs nog verder toe.’

Internet en praktijk

De opleiding F-gassen voor W-installateurs biedt GOº aan via blended learning. Een deel van de theoretische kennis kan worden verworven via het internet; de praktijktrainingen vinden plaats in het Expertisecentrum in Ede. Daar beschikt GOº over de modernste koudesystemen die speciaal zijn gebouwd voor trainingsdoeleinden. Zo kunnen de deelnemers aan de opleidingen op een veilige manier fouten maken om daarvan te leren.

Tekst: Paul Smorenburg
Fotografie: Go