EW02 Cover 600
31 juli 2018

55 Meter hoog kolos naar windenergiegebied Borssele

Load-out-Jacket-offshore-transformatorplatform-TenneT-2

Het onderstel (jacket) van Tennet's eerste offshore platform voor windmolengebied Borssele is klaar. De zogenoemde 'load out' van het jacket op de werf van HSM Offshore in Schiedam is de eerste grote mijlpaal voor Tennet in de realisatie van het project Net op zee Borssele.

Wilfried Breuer, in de Raad van Bestuur van TenneT verantwoordelijk voor de offshore activiteiten: ‘Het net op zee dat TenneT op de Nederlandse Noordzee realiseert, krijgt hiermee écht vorm. Ik ben er trots op dat wij zo veel kunnen bijdragen aan de energietransitie, waarin windenergie op zee een cruciale rol speelt.’

Op ponton

Op zondag 5 augustus wordt het jacket op een ponton via de Nieuwe Waterweg richting het windmolengebied Borssele I gevaren. Op deze locatie wordt het jacket door een kraanschip op de zeebodem geplaatst. Het jacket is 55 meter hoog, 50 meter lang en 28 meter breed en circa 2730 ton zwaar.

Meer windenergie

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT is daar een belangrijk onderdeel van. In het Energieakkoord staat verder dat in 2023 windparken in de windgebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) met een totale capaciteit van 3,5 gigawatt gerealiseerd moeten zijn. Samen met de bestaande windparken levert dat een totaal vermogen op van circa 4,5 gigawatt. De Vervolgroutekaart voor Wind op Zee gaat uit van nog eens 7 GW extra windenergie op zee in 2030, waarmee het totaal in dat jaar neer zou komen op 11,5 GW geïnstalleerd windvermogen.