EW02 Cover 600
31 juli 2018

Bereidheid extra betalen voor groene stroom gering

Onderzoek.JPG

26 procent van de Nederlanders is niet op de hoogte van het type stroom dat zij dagelijks in huis halen. Dit blijkt uit het jaarlijkse energieonderzoek van EasySwitch.nl onder 1.015 huishoudens. Daarnaast is van alle ondervraagden meer dan een derde niet bereid om ook maar een cent extra te betalen voor duurzame stroom.

47 procent van de ondervraagden zegt alleen te willen investeren in groene energie wanneer dit maandelijks slechts een ‘klein beetje’ scheelt in de kosten. Slechts een vijfde geeft aan uitsluitend groene stroom te willen, ongeacht het prijskaartje. “De energietransitie is de laatste jaren echt een hot-item geworden”, zegt Willemijn Kuitenbrouwer, woordvoerder van EasySwitch.nl. “Het lijkt er echter op dat, ondanks de grote aandacht vanuit de media, de gemiddelde Nederlander niet bereid is af te stappen van ‘vieze stroom’ wanneer hem dit direct raakt in de portemonnee.”

Zonnepanelen

Een manier waarop de transitie naar schone energie kan worden gerealiseerd, is met behulp van zonnepanelen. Uit het onderzoek blijkt echter dat de kennis over zonnepanelen gering is. Zo denkt meer dan een derde van de ondervraagden dat zonnepanelen duurder zijn dan vijfduizend euro en maar liefst 12 procent verwacht een kostenplaatje van meer dan tienduizend euro voor een gemiddeld gezin. De werkelijke kosten zijn ‘slechts’ 2.500 tot 3.500 euro. Ook de tijd waarin zonnepanelen zich terugverdienen wordt flink overschat. Meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat dit tien jaar of langer duurt, waarvan iets minder dan de helft van de mensen vijftien jaar of langer denkt. De daadwerkelijke terugverdientijd ligt tussen de vijf en zeven jaar. Kuitenbrouwer: ‘Het is erg opmerkelijk dat er zo’n groot verschil zit tussen de verwachte en de werkelijke kosten van zonnepanelen. Het lijkt noodzakelijk om de informatievoorziening richting de consument te verbeteren. Op die manier kunnen we er wellicht met z’n allen voor zorgen dat consumenten enthousiast worden over zonnepanelen en de energietransitie.’

Groene energie

Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) telt Nederland op dit moment meer dan twaalf miljoen zonnepanelen. Samen voorzien zij in twee procent van de totale Nederlandse energiebehoefte. Gemiddeld hebben Nederlanders met zonnepanelen er twaalf op hun dak liggen. Deze dekken samen tochtig procent van het stroomverbruik. In 2017 nam de hoeveelheid in Nederland opgewekte zonne-energie met veertig procent toe, terwijl het totaal aan windenergie met dertig procent steeg. In 2023 wil de Rijksoverheid dat het percentage duurzame energie zestien procent van de totale Nederlandse energieproductie bedraagt.

De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op https://www.easyswitch.nl/energie/kwart-nederlanders-kent-verschil-groene-en-grijze-energie-niet/