EW06 cover 600
20-3-2018

De Optima-LV-R regelt luchtsnelheid tot op seconde

Optima-LV-R

Problemen met lage luchtsnelheidsregeling in het luchtkanaal zijn vanaf nu eenvoudig te overwinnen. De VAV-controller Optima-LV-R van Systemair biedt met precisie de beste oplossing. Vanaf nu is het mogelijk luchtsnelheden te regelen van 0,2 m/s tot en met 6 m/s, waarmee Systemair uniek is in de markt.

Veel vraaggestuurde ventilatiesystemen zijn ontworpen voor gebruik bij een nominaal luchtvolume dat overeenkomt met de luchtsnelheid in meters per seconde in het luchtkanaal. Dit is echter altijd berekend op de meest gunstige situatie.
Maar in de praktijk zijn er genoeg situaties waarbij slechts een fractie van de minimale luchthoeveelheid vereist is. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van reinigingsmiddelen waarbij er continu minimaal geventileerd moet worden om de uitstoot van vluchtige stoffen te beperken, of schoolgebouwen die ’s avonds of in de vakantieperiode minimaal ventileren om het energieverlies te beperken. Kortom, overal waar de nadruk ligt op energie-efficiëntie en milieu.

De meeste populaire besturingssystemen hebben er moeite mee om ver onder een meter per seconde te meten. Systemair heeft een methode ontwikkelt waarmee de problemen met lage luchtsnelheidsregeling in het luchtkanaal overwonnen worden: de nieuwe VAV-controller Optima-LV-R (LV = Low Velocity) met bewegend meetorgaan.

De Optima-LV-R is voorzien van alle basisfuncties. Het verschil zit ‘m vooral in:

•           Drukonafhankelijke compacte variabele luchtstroomregelaar – elektronische uitvoering;

•           Instelbereik van de luchtstroomsnelheid 0,2 - 6 m/s (snelheid in even groot kanaal);

•           Adaptief meetorgaan voor zeer efficiënte dynamische drukmetingen over het gehele luchtsnelheidsgebied;

•           Geavanceerd algoritme voor geschikte luchtstroomregeling, zelfs bij statische druk van het subliminale kanaal (2 Pa);

•           Drukverschilbereik bij ΔP = 2 - 600 Pa;

•           Laagst mogelijke doorsnedebeperking voor gegeven druk- en stromingsparameters resulterend in laag drukverlies en lage ruis;

Luchtdichtheidsklasse 4C volgens de EN 1751 bij een druk tot 1000 Pa.