EW02 cover 600
17 september 2019

Directiewisseling bij Van Dorp

Foto Chris van der Veen

Het bestuur en Raad van Commissarissen van Van Dorp installaties maken bekend dat Joan Remmerswaal per 1 januari 2020 terug zal treden als algemeen directeur van Van Dorp installaties. Per die datum wordt zijn positie overgenomen door Chris van der Veen, huidig COO van Antea Groep.

Het familiebedrijf Van Dorp bereidt zich voor op het overnemen van de leiding van het bedrijf door de kinderen van Henk Willem van Dorp. Het bestuur en RvC verwachten niet dat de tweede generatie het bestuur op korte termijn op zich kan nemen.

Huidig bestuurder Joan Remmerswaal (60) heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een volgende termijn om de periode te overbruggen. Zijn termijn loopt eind 2019 af. Joan Remmerswaal blijft werkzaam voor Van Dorp en neemt diverse projecten onder zijn hoede.

Overbrugging

Hiermee ontstond een natuurlijk moment om toe te werken naar een oplossing voor het vacuüm dat ontstaat. Van Dorp heeft Chris van der Veen bereid gevonden om de overbrugging naar de tweede generatie te vervullen.

De komende jaren heeft Van Dorp installaties een uitdagende opdracht liggen. Het bedrijf wil leidend technisch dienstverlener blijven, met een gezond verdienmodel. Met de komst van Van der Veen geeft Van Dorp installaties verder invulling aan deze ambitie.

1 januari 2020

Van der Veen komt per 1 oktober 2019 in dienst. De eerste periode zal Van der Veen vooral benutten om het bedrijf, de klanten en de medewerkers te leren kennen. Per 1 januari 2020 neemt hij de verantwoordelijkheid over van Remmerswaal.