EW06 cover 600
28-3-2018

Feenstra gaat geen gasgestookte ketels meer installeren

feenstra

Feenstra, de grootste installateur van het land, staat achter de doelstellingen in het manifest dat onder andere Uneto-VNI vanmorgen bekendmaakte om de energietransitie binnen Nederland te versnellen door het invoeren van een rendementseis voor nieuw te installeren gasgestookte verwarmingsinstallaties vanaf 2021.

Directeur Ernie van Dalen zegt dat zijn bedrijf zich sterk zal maken om zo spoedig mogelijk alleen nog cv-ketels in combinatie met een duurzame aanvulling, zoals een hybride warmtepomp, zonneboiler of andere aardgasbesparende producten te installeren.
Groen gas blijft Feenstra wel zien als een goed alternatief voor aardgas als brandstof voor de gasgestookte cv-ketel. 'Cv-installaties die op groen gas worden gestookt blijven we installeren, ook wanneer dit de enige verwarmingsbron van de woning is”, aldus Ernie van Dalen, directeur bij Feenstra.'
Het uitgangspunt van het manifest is de verduurzaming van de warmtevoorziening te versnellen, door isolatie, warmtenetten, warmtepompen en kleinschaliger mogelijkheden als bijvoorbeeld infraroodpanelen of  zonneboilers.
Feenstra wil het voortouw nemen in de energietransitie. 'Het moet sneller, slimmer en betaalbaarder. Wij kunnen woningcorporaties nog actiever adviseren bij het realiseren van CO2-reducerende maatregelen en we onderzoeken de mogelijkheden voor een passende huurpropositie voor bijvoorbeeld hybride warmtepompen', aldus Van Dalen. Daartoe investeert het installatiebedrijf in de opleiding van haar vakmensen op het gebied van duurzame technieken. De opleidingscentra zijn daarvoor inmiddels uitgerust met de laatste technieken op het gebied van duurzaamheid.'