EW02 Cover 600
4 juni 2018

RWS en Bam gaan voor duurzame leefomgeving

Bam paard

Rijkswaterstaat (RWS) en BAM hebben een overeenkomst gesloten voor langjarig beheer en onderhoud van terreinen, vuurtorens en de verkeerscentrales in regio Noord. De zesjarige overeenkomst is een uitbreiding van een eerder contract voor districtskantoren, zoutloodsen, opslagruimten, dienstwoningen en steunpunten, dat in 2012 door Bam FM is verworven.

BAM FM is met het verwerven van deze opdracht verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle RWS-panden en terreinen die het primaire proces van Rijkswaterstaat ondersteunen in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland en Overijssel. Hieronder vallen ook de locaties op de Waddeneilanden.

Duurzame ambitie

Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Bij de uitvoering draagt Bam FM hieraan bij met voor de hand liggende maatregelen, zoals het plaatsen van ledverlichting, maar ook door het toepassen van duurzame, bij voorkeur circulaire, materialen. Naast het handhaven van de gevraagde staat van de bouwkundige en installatietechnische elementen van de panden zal Bam FM ervoor zorgen dat de panden blijven voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving.

Daarnaast zal Bam FM RWS adviseren over planmatige investeringen en kennis en kunde op het gebied van CO2-neutraal werken en circulaire economie inbrengen. Op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) beheerst RWS de uitvoering die leunt op het kwaliteitsmanagementsysteem van Bam.