EW02 cover 600
5 augustus 2019

Vernieuwde kennis legionellapreventie in leidingwater

issolegioKnipsel.JPG

Isso heeft een nieuwe versie gepubliceerd van Isso-publicatie 55.1, Handleiding legionellapreventie in leidingwater. De publicatie biedt een handvat voor het opstellen van een legionellarisicoanalyse en - beheersplan voor leidingwaterinstallaties, die vallen onder hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. De kennis is geschikt voor adviseurs, installateurs, beheerders van drinkwaterbedrijven, inspectie, fabrikanten en leveranciers.

Onlangs is de herziene BRL 6010 voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen bindend verklaard. Aangezien Isso-publicatie 55.1 een praktische uitwerking is om te voldoen aan de eisen van BRL 6010 en de wetgeving, was het nodig de Isso-kennis daar weer volledig op te laten aansluiten. Zo is bijvoorbeeld in BRL 6010 een beslisboom toegevoegd die de lezer helpt te bepalen of het nodig is een beperkte of een uitgebreide risicoanalyse te maken. Ook toegevoegd aan de BRL 6010 is een vast voorgeschreven indeling van de rapportage van risicoanalyse en beheersplan.

De voorgeschreven indeling van de rapportage in BRL 6010 is beperkt tot een soort inhoudsopgave. Daarin staat bijvoorbeeld dat de rapportage moet beginnen met een samenvatting. ‘Isso-publicatie 55.1 geeft meer uitleg over deze voorgeschreven indeling’, vertelt Irene van Veelen, projectcoördinator bij Isso. ‘We leggen bijvoorbeeld uitvoeriger uit wat er zoal in de samenvatting hoort te staan. De samenvatting is bedoeld om de opdrachtgever duidelijk te maken welke risico’s er bestaan en welke acties nodig zijn. Ook moet in de samenvatting de urgentie van risico’s duidelijk worden gemaakt, omdat dit het eerste is wat de opdrachtgever leest.’

Wettelijke eisen versus aanvullende richtlijnen

Nog een verandering aan de nieuwe Isso-publicatie 55.1, is dat de teksten veel toegankelijker zijn geworden. Van Veelen: ‘Uit de enquête over legionellapreventie, die we twee jaar geleden afnamen, bleek dat gebruikers erg tevreden zijn over de inhoud en kwaliteit van deze publicatie. Maar de teksten konden leesbaarder en toegankelijker. Denk daarbij aan een logischer hoofdstukindeling en een duidelijkere samenhang met de wetgeving. Dat hebben we bij deze herziening allemaal meegenomen. Hoe begrijpelijker de tekst in Isso-publicatie 55.1 is, hoe prettiger het is voor lezers.’ De nieuwe Isso-publicatie 55.1 onderscheidt nu met blauwe tekstkaders wat wettelijk is bepaald en wat een aanvullende richtlijn is. ‘Zo is er nogal eens een misverstand over de toepassing van de beperkte risicoanalyse. Deze is wettelijk niet benoemd in de Regeling Legionellapreventie. Isso-publicatie 55.1 legt duidelijk het wettelijk kader uit en de randvoorwaarden voor de beperkte risicoanalyse’.

Verwijzingen geactualiseerd

In de herziene Isso-publicatie zijn verder de verwijzingen naar wet- en regelgeving geactualiseerd, zoals de actuele Nen 1006 en Waterwerkbladen. De handleiding is een praktisch leidraad, maar om een legionellarisicoanalyse en -beheersplan op te stellen is hoe dan ook ruime installatietechnische kennis en ervaring vereist, vooral van leidingwaterinstallaties.
De nieuwe Isso-publicatie 55.1, Handleiding legionellapreventie in leidingwater, is verkrijgbaar via de Isso-KennisBank.