EW07 omslag 600
1 oktober 2021

Croonwolter&dros bouwt grootste meterkast van Nederland

Transformatorstation Croon  wolter Dros1950-c163ab57dc1cef86d4cebeddc5faa02d

Als partner van TenneT is Samenwerking Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuw te bouwen transformatorstation bij Wijk aan Zee. De 2.100 MW groene stroom van drie toekomstige offshore windparken zal samenkomen in deze grootste meterkast van Nederland.

Het gaat om de windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). De realisatie van het station is onderdeel van het omvangrijke TenneT EU303 programma, waarin SC&M meerdere projecten op dit moment in uitvoering heeft. Het programma is gericht op het aanpassen, vernieuwen of uitbreiden van 360 hoogspanningsstations de komende 11 jaar.

Het project heeft een multidisciplinair karakter en bevat onder andere de primaire-, secundaire-, tertiaire- en telecominstallatie. Het consortium is inmiddels gestart met haar werkzaamheden en zal deze naar verwachting in 2023 opleveren aan TenneT.

49TWh van windparken op Noordzee

Toekomstige offshore windparken worden de komende jaren gerealiseerd om de afgesproken klimaatdoelstellingen in het Energieakkoord te halen. In 2030 wil Nederland volgens de klimaatdoelstellingen minimaal 49TWh aan elektriciteit uit windparken op zee opwekken.