EW06 Omslag 600
15 december 2021

Doekle Terpstra: Technieksector kan de mouwen opstropen

Regeerakkoord Rutte IV

doekle terpstra

De inkt van het regeerakkoord is nog nauwelijks droog en er zal nog over gedebatteerd worden in de Tweede Kamer, maar Techniek Nederland stelt al vast dat het een akkoord is met groene ambities en veelbelovende plannen voor technisch beroepsonderwijs. ‘Het nieuwe kabinet maakt het klimaat topprioriteit’, aldus voorzitter Doekle Terpstra. ‘De technieksector kan zijn mouwen opstropen.’

Techniek Nederland ziet perspectief in de groene ambities van het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december presenteerden. Het nieuwe kabinet streeft naar een CO2-reductie in 2030 van 55%. De brancheorganisatie staat achter die duurzame ambitie. Terpstra: ‘Wij zijn de sector die het moet gaan waarmaken. We gaan de bestaande woningvoorraad verduurzamen en nieuwbouw aardgasvrij maken. We maken kantoren energieneutraal en waar nodig transformeren we ze naar woningen. We breiden de infrastructuur voor elektrisch rijden in hoog tempo uit en we vergroenen de industrie, aldus een enthousiaste voorzitter van de brancheorganisatie die die de bedrijven in de installatiesector vertegenwoordigt.

Technische vakmensen

Terpstra wijst er direct na zijn enthousiaste eerste reactie wel op dat er een verschil is tussen beleid en uitvoering. ‘Kiezen voor de energietransitie is mooi. Maar zonder technische vakmensen kun je geen warmtepompen en zonnepanelen aansluiten. En dan loopt de energietransitie vast. Het is dan ook belangrijk dat het regeerakkoord expliciet aandacht besteedt aan het opleiden van technische vakmensen.’ Volgens Techniek Nederland vormen de kabinetsplannen een goede basis om te komen tot een concreet actieplan voor het technisch beroepsonderwijs. De installateurskoepel wil daar graag actief aan bijdragen. Het niveau, de toegankelijkheid en het aanzien van de technische opleidingen zijn beslissend voor de toekomst van ons land.

filmpje doekle terpstra.JPGDoekle Terpstra is positief over het Regeerakkoord, maar gaat in gesprek met het nieuwe kabinet over een actieplan om de techniek en het technisch beroepsonderwijs weer aanzien geven en de tekorten aan vakmensen weg te werken.

Klimaatminister helpt

Techniek Nederland is tevreden over de klimaatplannen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet noemt de hybride warmtepomp ‘op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing’. Ook over de voorgenomen aanstelling van een Klimaatminister en de vorming van een Klimaatfonds is Terpstra positief. ‘Het kabinet trekt geld uit om verduurzaming aantrekkelijk te maken voor woningbezitters en bedrijven. Dat is een stap in de goede richting.’

Stikstofprobleem oplossen

Terpstra is eveneens tevreden over het voornemen van het nieuwe kabinet om het stikstofprobleem snel op te lossen. ‘Die oplossing is nodig om de investeringsagenda op het gebied van de infrastructuur uit te kunnen voeren én om de komende jaren honderdduizenden duurzame woningen te bouwen.’

Circulair installeren en bouwen

De manier waarop we met grondstoffen en materialen omgaan is op de lange termijn niet houdbaar. Techniek Nederland vindt het daarom belangrijk dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord veel nadruk leggen op de noodzaak van circulair bouwen, installeren en produceren.