EW06 Omslag 600
9 juni 2021

Eerste waterstof-demowoning van Nederland

Hydrogen-Experience-Centre_woning-buiten_1

Op 27 mei openden Kiwa en Alliander in Apeldoorn het Hydrogen Experience Centre. Deze kleine ‘woning’ functioneert als demo- en opleidingslocatie waar installateurs leren hoe ze de aardgasvoorziening in woonwijken kunnen aanpassen om huizen met waterstof te verwarmen.

In verband met de coronacrisis vond de opening van het Hydrogen Experience Centre online plaats. Kiwa-CEO Paul Hesselink en Alliander-CTO Daan Schut verrichtten op symbolische wijze de officiële opening van het Hydrogen Experience Centre door de nieuwe boom bij het waterstofhuis met grond toe te dekken.

Waterstofwoning zonder bewoners

Hoewel sommigen het Hydrogen Experience Centre ook wel ‘waterstofwoning’ noemen, geeft Hesselink aan dat het gebouw geen bewoners zal krijgen. ‘Het Hydrogen Experience Centre is echt bedoeld om in te werken en op te leiden’, vertelt de CEO van Kiwa. ‘Het perceel heeft om die reden bijvoorbeeld geen slaapkamers. De demo- en opleidingslocatie beschikt wel over een keuken om de installateurs in opleiding te leren hoe zij een woning veilig klaarmaken voor koken op waterstofgas.’

‘Zon en wind zijn niet altijd beschikbaar’, lichtte Schut de interesse in waterstofgas toe. ‘Verder zijn woningen van begin vorige eeuw niet altijd even goed te isoleren, waardoor elektrisch verwarmen geen optie is. Met waterstofgas kun je deze huizen toch duurzaam verwarmen.’

‘Waterstofbelievers’

Hesselink en Schut gaven bij de opening aan echte ‘waterstofbelievers’ te zijn. ‘Wij denken dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen bij de energietransitie. Het is dus goed om nu alvast te leren hoe de vakwereld met waterstof kan werken, zodat we huizen kunnen omzetten voor koken en verwarmen met deze energiedrager. Het is belangrijk dat netbeheerder vroeg instappen, zodat we tijdig klaar zijn om in te spelen op het groeiende gebruik van waterstofgas voor de verduurzaming van woningen.’

Wat leren de waterstofcursisten?

Tijdens een digitale rondleiding toonde Bart Vogelzang, producteigenaar standaardisatie en inkoop aardgas en waterstof bij Liander, onder andere de werkput in de ‘tuin’ van het Hydrogen Experience Centre. Hier leren installateurs om de buizen voor het waterstofgas uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. De waterstofcursisten leren buiten ook wat ze met de hoofdleiding en aansluitleiding moeten doen bij het omzetten van een woning of wijk van aardgas naar waterstofgas. De aangepaste meterkast van de demo- en opleidingslocatie bevat behalve een waterstofaansluiting ook noodknoppen die per locatie de gastoevoer afsluiten. Daarnaast krijgen de cursisten en instructeurs tijdens opleidingsmomenten een kastje mee waarmee ze ook op afstand de gastoevoer kunnen beëindigen. Met een speciale schakelaar in de meterkast is het mogelijk om in geval van nood overal de gastoevoer te stoppen.

Is waterstof alleen voor gecertificeerde installateurs?

Sjoerd Delnooz, expert energietransitie van Kiwa, die tijdens het webinar vragen beantwoordde van online deelnemers, ging ook in op de vraag of het werken met waterstof(installaties) straks enkel is voorbehouden aan installateurs die hiervoor zijn gecertificeerd. ‘Daar gaan we wel naartoe’, zei hij. ‘We moeten leren om met waterstofketels te werken. Hier gebeurt dat heel gecontroleerd met specialisten, maar als we het op grotere schaal gaan toepassen, moet je installateurs opleiden. Door de werkzaamheden steeds te herhalen, willen we de benodigde handelingen erin slijpen. Bijvoorbeeld via een halfjaarlijkse cursusdag hier in het Hydrogen Experience Centre.’

Hydrogen-Experience-Centre_woning-binnen_9

Direct aan de slag

Op dezelfde dag als de opening kon een aantal installateurs direct aan de slag op de demo- en opleidingslocatie waar direct de eerste training plaatsvond.