EW06 Omslag 600
9 juni 2021

Fedet tekent bezwaar aan tegen NEN 1010:2020

laagspanningsinstallatie

Onlangs is de nieuwe uitgave van NEN 1010 gepubliceerd. In NEN 1010: 2020 zijn een aantal belangrijke bepalingen verwijderd dan wel aangepast. Fedet meent dat die leiden tot een verhoogd risico op onveilige elektrische installaties en diende daarom bezwaren in de Beleidscommissie.

De Federatie Elektrotechniek (Fedet) heeft met name problemen met het vervallen van de NL-bepaling 531 in de NEN 1010. Deze bepaling beschrijft dat maximaal vier eindgroepen achter een 30mA aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. De bepaling vereist tevens dat een installatie met twee of meer eindgroepen niet door één 30mA aardlekschakelaar mag worden uitgeschakeld.

Verwijzing naar NEN 8012 vervallen

Verder is in NEN 1010:2020 de verwijzing naar NEN 8012 losgelaten. Voor de brandclassificatie van kabels wordt alleen naar de minimale eisen uit het Bouwbesluit verwezen, terwijl publicatie van een nieuwe versie van NEN 8012 spoedig wordt verwacht. Ook is NL-bepaling 522 over gearmeerde kabels in de grond vervallen.

Verhoogd risico voor installateur

Fedet is van mening dat het ontbreken van deze bepalingen de veiligheid van elektrische installaties niet ten goede komt. En dat met het loslaten van de bepalingen en verwijzing een verhoogd risico is voor de installateur op juridische aansprakelijkheid voor onveilige installaties.

Advies Fedet

Fedet vertrouwt erop dat de Beleidscommissie de inzichten overneemt en er een corrigendum wordt uitgebracht. In de tussentijd adviseert zij installerend Nederland om voor veilige installaties de NL-bepaling 531 te blijven hanteren, de juiste kabelkeuze te maken en NEN 8012:2015+A1:2020 te blijven toepassen.

Reactie Techniek Nederland

Gevraagd om een reactie van Techniek Nederland op de bezwaren van Fedet, reageert een woordvoerder van de brancheorganisatie dat zij geen reden ziet om te twijfelen aan de aanpassingen in de nieuwe uitgave van de NEN 1010. ‘Die is tot stand gekomen na zorgvuldige besluitvorming in de normcommissie. Techniek Nederland is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe uitgave van de laagspanningsnorm.'

NEN 1010 is dé laagspanning norm

NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed. NEN 1010 is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning.