EW04 Omslag 600
5 november 2021

Gilde van Verduurzamers kijkt over schuttingen

Suze Gehem- web2Suze Gehe, eerste voorzitter Gilde van Verduurzamers

Suze Gehem, directeur van Groen Grachten, is de eerste voorzitter van het op 2 november opgerichte Gilde van Verduurzamers. Het gilde wil zich ontwikkelen tot de beroepsvereniging van alle professionals in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Verduurzamen is een vak. Hiervoor heb je Verduurzamers nodig die over de schutting van hun vakgebied kunnen kijken. Initiatiefnemers van de het Gilde dat tijdens Building Holland in de Rai werd gelanceerd zijn Wietse Walinga (Smart Workplace/Duurzaam Gebouwd), John Lens (TVVL) en Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs). Het gilde wil zich ontwikkelen tot de beroepsvereniging van alle professionals in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gilde zet zich in voor kennisdeling en kennisontwikkeling dwars door alle branches in de sector heen: van bouwers en installateurs tot beleidsmakers en adviseurs.

Aan de slag met talentvolle vakmensen

Voorzitter Suze Gehem gaf in de Rai aan dat de maatschappij een schreeuwend tekort heeft aan goede vakmensen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. ‘Van duurzame planvorming tot aan de uitvoering. Het gilde gaat daarom samen met talentvolle vakmensen aan de slag om het verschil te maken, want alleen samen kunnen we grenzen verleggen en de ambitieuze doelstellingen behalen.’

Verduurzamer is een vak

Volgens de kersverse voorzitter vertegenwoordigt het Gilde een groeiende groep van gedreven professionals, die samenwerking en kennisuitwisseling in hun DNA hebben. Het Gilde van Verduurzamers faciliteert het onderlinge contact, schoolt bij, geeft een podium en maakt verduurzaming herkenbaar. Het gilde wil Verduurzamer als vak op de kaart zetten, zodat iedereen kan antwoorden op de vraag.’ Het gilde gaat intensieve gesprekken voeren met onderwijs, kennisinstellingen, overheden en brancheverenigingen. ‘We hebben de ambitie om te groeien naar een omvang van 3.000 leden in drie jaar, zodat we een betekenisvolle speler kunnen zijn is in kennisontwikkeling en opleiding’, aldus Gehem.

logo-02 Gilde van Verduurzamers-jpg

Basiscertificaat Energietransitie Gebouw Omgeving

De aankondiging van het Gilde van Verduurzamers viel samen met de afsluiting van de vijfde editie van de cursus Basiscertificaat Energietransitie Gebouw Omgeving, waarin de initiatiefnemers intensief samenwerken met de transitiemakers van Squarewise. De deelnemers horen bij de eerste Verduurzamers, net als hun voorgangers van de afgelopen jaren. Daarmee maken de Verduurzamers een vliegende start. Vanaf begin 2022 kunnen ook andere professionals zich aanmelden.