EW04 Omslag 600
18 oktober 2021

Grootschalige verduurzaming door koppeling warmtenetten in het Westland

Warmtesysteem Westland bespaart 650 miljoen kubieke meter gas

aardwarmte westland

Versnelling van de warmtetransitie in de Westlandse regio kan al in 2025 zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubieke meter aardgas. Vergelijkbaar met het aardgasverbruik van ruim 400.000 huishoudens op jaarbasis. Het wordt realiteit door de realisatie van het Warmtesysteem Westland, een aaneenschakeling van opgewaardeerde lokale warmtenetten en warmteclusters in de regio.

Nog dit jaar starten de bedrijven HVC en Capturam met de aanleg van het Warmte netwerk Westland om het Warmtesysteem Westland concreet in te vullen. ‘De samenwerking is een mooi antwoord op alle vragen die er momenteel leven als het gaat om de aanpak van de energietransitie en een aardgasvrij Nederland’, zegt Marco van Soerland, directeur van Warmte netwerk Westland in een persbericht.

Icoonproject

Het Warmtesysteem Westland is – volgens het meest recente Klimaatakkoord – een icoonproject in de Nederlandse energietransitie dat toont hoe innovatie, praktijk en samenwerking in de glastuinbouw leiden tot een impactvolle bijdrage aan de klimaatopgave. Het warmtenet betrekt haar warmte van aardwarmtebronnen (geothermie), waarmee de tuinders in het Westland kunnen worden beleverd. In de toekomst zal ook restwarmte uit de haven van Rotterdam en warmte uit andere bronnen via dit warmtenet worden afgenomen.

Lees ook het uitgebreide artikel ‘Aardwarmte floreert in het Westland’ in de oktobereditie van het vakblad E&W