Omslag_EW05 600
5 november 2021

Grootschalige warmteprojecten moeten meer kans krijgen in SDE++

Hans-Bolscher-bij-EZK (1)Hans Bolscher van Geothermie Nederland

Een aparte openstelling van de SDE voor grootschalige warmteprojecten in 2022 om de warmtetransitie en geothermie te versnellen. Daarvoor pleitte Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, in een gesprek met de vaste Kamercommissie EZK van de Tweede Kamer.

‘Wat kan en niet kan is een kwestie van politieke wil’, zegt Bolscher. ‘Er zijn geen wettelijke beperkingen om niet tot creatieve oplossingen te kunnen komen.’ Dit zijn ook de aandachtspunten die ik namens Geothermie Nederland heb meegegeven aan de Tweede Kamer voor de Begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.’

Geothermie moet kans krijgen in SDE++

Het belangrijkste instrument voor de stimulering van duurzame energie is de SDE++. Door de gekozen systematiek van de SDE++-regeling maken geothermieprojecten nu nog weinig tot geen kans. De aangekondigde komst van ‘schotten’ in de regeling in 2023 speciaal voor warmteprojecten, noemt Bolscher een verbetering maar kan en moet sneller, vindt hij. ‘Naast een hoger SDE++ budget en sneller beschikbaar - specifiek voor warmteprojecten - is ook de realisatietermijn in de regeling belangrijk. Door de zeer lange doorlooptijden van de vele vergunningen is 6 jaar echt noodzakelijk voor geothermie.’

Vergunningverelening moet sneller

De voorzitter vindt ook dat het proces van vergunningverlening sneller kan en moet. ‘Dit kan door een deel van de vele processen parallel te laten lopen. Ook is er bij alle partijen behoefte aan heldere kaders vanuit de overheid, zodat goede projecten zoals in Nieuwegein niet hoeven te sneuvelen op onduidelijkheid. De Mijnbouwwet en Warmtewet moeten nog door de Kamer’, weet Bolscher. ‘En dat moet snel. Om ervoor te zorgen dat aardwarmte de vlucht kan nemen naar een solide bijdrage aan de energietransitie is snelheid van groot belang.’

Hoopvol gesprek

Tijdens zijn gesprek met de vaste Kamercommissie hadden de Kamerleden ook vragen voor Bolscher. ‘Die vragen gingen over de veiligheid, ervaringen in andere landen en technologische ontwikkelingen. Belangrijkste conclusie voor mij is dat bij alle Kamerleden enthousiasme te proeven was en zij het belang van geothermie in de warmtetransitie onderschreven.

Kijk hier het gesprek terug dat Bolscher had met de vaste Kamercommissie op 7 oktober.