EW06 Omslag 600
3 januari 2022

Hernieuwbare energie groeide 13 procent in 2021

aandeel-hernieuwbare-energie

De productie van hernieuwbare energie groeide het afgelopen jaar met 13 procent. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

Wind op zee was met ruim 30 procent de grootste groeier. Zonne-energie kwam met 25 procent op de tweede plaats. Biomassa is nog steeds een belangrijke groene bron. In 2021 groeide de hoeveelheid energie die met biomassa werd opgewekt met 17 procent. Van alle hernieuwbaar opgewekte energie bestaat de helft uit energie opgewekt uit biomassa.

Toppositie met zon

Met het opgesteld vermogen zonne-energie per inwoner staat Nederland nu wereldwijd op de tweede plaats achter Australië. In 2021 werden bij het anderhalf miljoenste huishouden zonnepanelen aangesloten. Daar zit nog een groot potentieel. Zo’n 1 miljoen huiseigenaren overweegt panelen te kopen. En bij huurwoningen is ook nog ruimte op meer dan 1 miljoen woningen. Ook op bedrijfsdaken gaat het hard en kan nog meer. Het percentage bedrijfsdaken waar panelen liggen, steeg van 6,5 procent naar 12 procent. Ook daar is dus nog ruimte voor veel meer energieopwekking.

Pieken en dalen

In de cijfers is de weersafhankelijkheid goed terug te zien. Het jaar kenmerkte zich door hoge pieken en diepe dalen. De beste dag voor wind- en zonne-energie was 29 juli met ruim 177 GWh. Goed voor bijna 60 procent van het totale Nederlandse stroomgebruik die dag. Het dieptepunt was twee weken terug op 17 december. Met de 5,7 GWh die toen werd opwekt, kon minder dan 2 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag worden bediend. De stijging ten opzichte van 2020 werd enigszins afgeremd omdat de economie weer aantrok en weer meer energie werd gebruikt, met name in het verkeer. In het Energieakkoord is afgesproken om in 2023 16 procent van de energie hernieuwbaar op te wekken.

Energieopwek.nl

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt. Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.