EW07 omslag 600
14 oktober 2021

Inwerkingtreding verplichtingen uit ‘Gasketelwet’ uitgesteld

uitstel ketelwet.JPG

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat de beoogde inwerkingtreding van de verplichtingen uit de ‘Gasketelwet’ per 1 april 2022 wordt uitgesteld naar 1 januari 2023.

Het uitstel betekent dat nu pas vanaf 1 januari 2023 bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties willen verrichten gecertificeerd dienen te zijn. Ook eigenaren zijn pas vanaf die datum verplicht een gecertificeerd bedrijf in te huren. De reden die de minister opgeeft voor de vertraging is dat “het opstellen en aanwijzen van certificatieschema’s meer tijd vergt dan bij de inwerkingtreding van het stelsel was voorzien. Deze schema’s hadden rond deze tijd al moeten zijn aangewezen om 1 april 2022 te halen”.

Teleurgesteld

Techniek Nederland geeft aan behoorlijk teleurgesteld te zijn dat dit belangrijke traject nu weer vertraging oploopt. ‘De brancheorganisatie heeft de afgelopen periode meerdere malen haar zorgen geuit over de lange termijnen die de Raad van Accreditatie en de nog formeel op te richten Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) hanteren voor het beoordelen van de schema’s van InstallQ en Kiwa. Het werd daardoor steeds duidelijker dat 1 april daardoor niet meer haalbaar zou zijn.’

Alternatief voor uitstel

Techniek Nederland had voorstellen gedaan bij het ministerie waardoor uitstel van inwerkingtreding niet nodig zou hoeven zijn. Zo had de minister volgens de brancheorganisatie er ook voor kunnen kiezen om in de eerste maanden na inwerkingtreding nog niet formeel te gaan handhaven. ‘Dit zou meer recht doen aan alle inspanningen die veel ondernemers hebben geleverd om wél binnen de overgangstermijn van anderhalf jaar hun zaakjes geregeld te hebben. Zolang schema’s nog niet zijn aangewezen en certificerende instellingen (CI’s) nog niet geaccrediteerd, staan al deze bedrijven nu in de wachtstand tot ze hun certificering formeel kunnen binnen halen. Omdat dit alternatief wetstechnisch niet eenvoudig te regelen zou zijn, heeft de minister ervoor gekozen om de datum van inwerkingtreding met maar liefst driekwart jaar op te schuiven.

Snelheid is geboden

Niet alleen de bedrijven die al klaar zijn met hun voorbereidingen, maar iedereen is erbij gebaat dat de aanwijzing van de definitieve schema’s en de accreditatie van de CI’s niet nog eens een halfjaar op zich laat wachten. De CI’s moeten immers tijdig álle duizenden bedrijven die het betreft kunnen auditeren.

Ondersteuning Techniek Nederland

In de tussentijd blijft Techniek Nederland de bedrijven die nog niet helemaal klaar zijn ondersteunen bij hun voorbereidingen. Op de website www.technieknederland.nl kunnen leden terecht voor alle informatie en hulpmiddelen in het Dossier CO-certificering.