EW04 Omslag 600
16 december 2021

ISDE-subsidie voor zonnewarmte nu ook naar 30 %

zon

Een motie van CU-kamerlid Pieter Grinwis bij de behandeling van de ISDE-regeling 2022 in de Tweede Kamer heeft geleid tot een aanpassing van de regeling. Net als voor hybride warmtepompen zal in 2022 ook voor zonnewarmtesystemen een subsidie van 30 % gaan gelden.

Brancheorganisatie Holland Solar maakte zich onlangs hard voor de zonnewarmtetechniek die in haar ogen werd achtergesteld bij de hybride warmtepomptechniek. Ze deed dit naar aanleiding van een brief van staatssecretaris EZK, mevrouw Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer van 28 oktober waarin zij een wijziging aankondigde van ISDE-regeling in 2022.

Succesvolle CU-motie

Bij de behandeling van de ISDE 2022 op 9 december diende Pieter Grinwis een motie in die op 14 december is aangenomen door de Kamer. In de motie gaf het CU-kamerlid aan dat zonnewarmte-installaties een groot deel van de warmtevraag in de gebouwde omgeving op een duurzame manier en lokaal kunnen invullen. Echter, de huidige ISDE-subsidie voor deze techniek van 20% van de gemiddelde totale investeringskosten is onvoldoende om deze installaties interessant te maken. Voor hybride warmtepompen geldt in 2022 een ISDE-subsidie van 30% van de gemiddelde totale investeringskosten geldt. In de motie vroeg Grinwis deze percentages gelijk te trekken.

Zonnewarmte als hybride warmtetechnologie

Na het aannemen van de motie is zonnewarmte nu als volwaardige ‘hybride techniek’ meegenomen in de ISDE-regeling. Holland Solar is tevreden over het lobbysucces. ’We kunnen het aannemen van deze motie beschouwen als een succes voor het positioneren van zonnewarmte als hybride warmtetechnologie. Daarnaast heeft de Staatssecretaris aangegeven dit ook verder te willen bespreken met de warmtepompbranche. Vanuit Holland Solar gaan wij dan ook direct het gesprek aan met de warmtepompbranche en het Ministerie over de positie van zonneboilers en PVT als hybride oplossingen’, aldus Holland Solar.