Omslag_EW05 600
27 januari 2023

10 partijen verenigen zich in Team Duurzaam Installeren

Doel: 500 extra duurzame installaties per dag

breman TDI500

Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) is een samenwerkingsverband tussen 10 partijen die zich gezamenlijk inzetten voor het versnellen van de energietransitie. Op donderdag 26 januari gaven zij het startschot voor de stichting en tekenden zij een intentieverklaring ‘500 duurzame installaties per dag’. Dat doel willen ze halen door de ontwikkeling van betaalbaardere en beter presterende installaties die in de helft van de tijd kunnen worden geïnstalleerd.

In het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving dat minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) in juni 2022 aanbood aan de Kamer wordt als doel gesteld om in 2030 één miljoen (hybride) warmtepompen geïnstalleerd te hebben in bestaande gebouwen. Om dat voor elkaar te krijgen moet het tempo flink omhoog naar ruim 100.000 extra installaties per jaar, ofwel 500 extra installaties per werkdag. Installatiebedrijven hebben een sleutelrol om deze versnelling te realiseren, samen met de fabrikanten, groothandels, klanten, scholen, overheden en kennisorganisaties.

MOOI-subsidie van 5 miljoen geeft kickstart

Voor de 10 partijen die zich hebben verenigd in de TDI500 reden om de handen ineen te slaan. ‘Het kabinet zet in op versnelling van de energietransitie. De subsidie van 5 miljoen die de stichting ontving vanuit MOOI (Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie) is een mooie boost om voor een kickstart van het initiatief, zo zei Verbree, de eerste voorzitter van TDI500. Heel concreet gaan de bedrijven gezamenlijk drie verbeterde installatieconcepten ontwikkelen waarmee voor meer woningen een hybride warmtepomp ook spijtvrij en betaalbaar kan worden geïnstalleerd. Om dit te bereiken wil de TDI500 de tijd halveren die nodig is voor intake, werkvoorbereiding, installatie en nazorg van een (hybride) warmtepompinstallatie (32 naar 16 uur). Daarnaast wordt gewerkt aan het terugbrengen van de kennisintensiviteit door taken op te delen en te wijzigen in de complexiteit van installatie-activiteiten. Zo kunnen startende monteurs (MBO 2 en 3) sneller aan de slag, en kunnen hooggekwalificeerde mensen effectiever worden ingezet.

Het consortium

Het TDI500 consortium bestaat uit Bonarius, Breman Installatiegroep, Comfort Partners, Econic, Eneco, Essent, Feenstra, Heat Transformers, Mampaey, Mensen maken de transitie, Stichting Team Duurzaam Installeren en TNO. Daarnaast is Techniek Nederland als ondernemersorganisatie van installatiebedrijven nauw aangesloten bij het consortium om opgedane ervaring en kennis verder binnen de sector te verspreiden. De eerste resultaten worden in de tweede helft van 2024 verwacht.