EW06 Omslag 600
12 september 2023

Wasco en Breman geaccrediteerd om examen warmtepompinstallaties af te nemen

Erkenningsregeling warmtepompen

accreditatie

Wil je als installateur een erkenning voor het vakgebied warmtepompinstallaties aanvragen? Sinds 21 augustus kun je bij Wasco Energie Centrum en Breman terecht voor het afleggen van een examen. Het zijn de eerste twee organisaties in Nederland die hiervoor door InstallQ zijn geaccrediteerd. De verwachting is dat hier in de komende maanden nog andere exameninstellingen bij komen.

Elk installatiebedrijf dat met een erkenning voor warmtepompinstallaties aan de slag wil, moet over aantoonbaar vakmanschap beschikken dat aansluit bij de branchevereisten. De erkenningsregeling beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van warmtepompsystemen. Middels het succesvol afleggen van een examen bij een geaccrediteerde exameninstelling kan de installateur bewijzen dat hij aan deze eisen voldoet. Daarna kan hij of zij een erkenning voor het vakgebied warmtepompinstallaties aanvragen bij InstallQ.

Nieuwe erkenningsregeling

Recentelijk is deze erkenningsregeling Warmtepompen herzien. Iedereen die nu met de erkenningsregeling begint, moet voldoen aan de nieuwe regeling. Is een bedrijf al erkenningshouder voor warmtepompen, dan krijgt het vanzelf een bericht van InstallQ over de herziene versie. Voor elk installatiebedrijf geldt straks een overgangstermijn naar de nieuwe regeling.

Klik hier voor meer informatie over de Erkenningsregeling en voor inschrijving