EW04 Omslag 600
24 maart 2022

20 % minder plastic en kartonnen verpakking in installatiebranche in 2025

Brancheplan Verpakkingen

Overhandiging Brancheplan Verpakkingen aan staatssecretaris Heijnen-webV.l.n.r.: Debby Slofstra (Schneider Electric), Steef Hallegraeff (Technische Unie), Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Vivianne Heijnen (staatssecretaris I en W), Laurens de Vrijer (Techniek Nederland), Eugène de Roodt (Croonwolter&dros).

In 2025 wil de installatiebranche 20% minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken. Bovendien zullen de verpakkingen die de branche over drie jaar nog gebruikt volledig recyclebaar zijn. Die doelen staan in het Brancheplan Verpakkingen dat Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra op 23 maart overhandigde aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

De installatiebranche gebruikt veel verpakkingen voor apparatuur, installatiecomponenten en materialen. Bij de overhandiging van het Brancheplan aan de staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gaf Terpstra aan dat de sector de milieu-impact wil verlagen en tegelijkertijd een bijdrage wil leveren aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid.

Bekijk de film van de overhandiging van het Brancheplan Verpakkingen

Terpstra: 'Wij zijn de makers van morgen en willen niet de rommelmakers van Nederland zijn'

Van badkuip tot bliksemafleider

Heijnen is verheugd over het initiatief: ‘Van badkuip tot bliksemafleider, het zijn allemaal producten die in plastic en karton verpakt zitten. Dit initiatief laat zien dat we door samen te werken, van fabrikant en groothandel tot installatiebedrijf, een boel vervuiling kunnen voorkomen en grondstoffen kunnen besparen.’ De staatssecretaris roept bedrijven en organisaties in de installatiebranche op om het initiatief te omarmen. ‘Het is belangrijk dat we minder materialen en verpakkingen gaan gebruiken. Niet alleen voor een schoner milieu en voor ons klimaat, maar ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van het buitenland.’ Techniek Nederland haakte daar op aan door aan te geven dat bedrijven zich kunnen aansluiten door het brancheplan te ondertekenen op www.technieknederland.nl/verpakkingen.

Jaarlijks actieplan

De deelnemers aan het Brancheplan zullen jaarlijks een actieplan vaststellen met onder meer kennissessies en pilots voor duurzame verpakkingsalternatieven. Als de pilots succesvol zijn, nemen alle deelnemende bedrijven (en liefst de hele branche) de alternatieven over. De deelnemers zullen zoveel mogelijk best practices delen om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Onderzoek

Er is nog veel onderzoek nodig naar de mogelijkheden om minder verpakkingen te gebruiken, verpakkingsmateriaal te verduurzamen én verpakkingen opnieuw te gebruiken. De partijen van het Brancheplan zoeken daarom samenwerking met het onderwijs en met onderzoeksinstellingen voor de verpakkingsindustrie.

Tien deelnemende bedrijven

Bij het Brancheplan Verpakkingen hebben zich al tien bedrijven aangesloten: Aalberts, Croonwolter&dros, EQUANS, Kuijpers, Rensa, Schneider Electric, SPIE, Technische Unie, Unica en Wasco. Deze bedrijven nemen de doelstellingen voor 2025 op in hun strategisch plan. Daarnaast zullen ze jaarlijks deelnemen aan een enquête om de resultaten in kaart te brengen. Techniek Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vervullen een coördinerende en faciliterende rol.

Doelstellingen voor 2025

Verminderen en voorkomen:

  1. Er wordt 20% minder gebruik gemaakt van plastic en karton ten opzichte van 2021.
  2. Bedrukking en/of stickers op verpakkingen (inclusief palletfolie) is verwijderd of vervangen door een duurzaam alternatief.

Verduurzamen:

  1. Voor ten minste 20% van de productcategorieën zijn de plastic verpakkingen gemaakt van 100% gerecycled plastic óf 100% biobased materiaal.
  2. Kunststofverpakkingen voor eenmalig gebruik bestaan uit 100% gerecycled materiaal.
  3. 100% van het papier en karton bevat een FSC/PEFC label of een FSC/PEFC Recycle label.
  4. Plastic en karton verpakkingen zijn 100% recyclebaar.
  5. 100% van de houten pallets voor eenmalig gebruik (wegwerppallets) zijn vervangen door herbruikbare pallets.

Hoogwaardig hergebruik:

  1. Minstens 70% van de plastic verpakkingen wordt gerecycled of hergebruikt.
  2. Papier en karton wordt waar mogelijk hergebruikt en anders gerecycled.
  3. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van monostroom verpakkingen zodat recycling mogelijk is.