Omslag_EW05 600
17 oktober 2023

5 Bedrijventerreinen in Veghel gaan energie delen

smart consortium-plaatje

Veghel is 1 van de eerste 5 energiehubs in Nederland waar 400 bedrijven de handen ineenslaan om een lokaal energienetwerk te realiseren waar vraag en aanbod van energie, warmte en koude op elkaar worden afgestemd. Het consortium Smart Business Park gaat vijf aaneengesloten bedrijventerreinen in Veghel verduurzamen.

Combinaties zoeken in vraag en aanbod en dat slim benutten, daar gelooft Smart Business Parks in. Het consortium bestaat uit drie partijen; management- en adviesbureau Brink, Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) en technisch dienstverlener Kuijpers. Opdrachtgever is het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) dat 900 bedrijven binnen de gemeentegrenzen van Meierijstad vertegenwoordigt.

Energienet ontlasten

Smart Business Parks biedt met deze decentrale oplossing bedrijven en netbeheerders de helpende hand en wil samen met hen komen tot een juiste invulling van het netgebruik. De ambitie is om niet alleen in de toekomstige energiebehoefte te voorzien, maar al ruim voor 2040 fossielvrij te opereren, door bijvoorbeeld aardgas en diesel te vervangen door waterstof. Door daarnaast slim warmte, koude en elektriciteit uit te wisselen, kunnen pieken en dalen in energieopwekking en -afname worden opgevangen. Dit is duurzamer, ontlast het energienet en zorgt voor een daling van de kosten voor het transport van elektra.

Elkaar de helpende hand toesteken

Alex Pols, Business Unit Manager bij VanderLinden Building Solutions, is een van de lokale ondernemers die uitlegt hoe deze samenwerking voor een doorbraak zorgt. ‘Wij als technisch dienstverlener lopen vaak tegen de netcongestie problematiek aan. Zo heeft één klant een dak vol zonnepanelen, maar mogen zij op sommige momenten de opgewekte stroom niet terug leveren. Het bedrijf aan de overkant van de straat kan deze stroom juist goed gebruiken om E-trucks te laden. Dankzij dit project kunnen we elkaar de helpende hand bieden.’

smart consortium

Rolverdeling binnen Smart Business Parks

Namens het consortium bekrachtigden v.l.n.r. Peter Timmermans (Brink), Aukje Kuypers (Kuijpers), Herman Molenaar (POM), Menno Roozendaal (gemeente Meierijstad) en Boudewijn den Herder (Essent) met een symbolische handtekening de samenwerking. De partijen brengen ieder een eigen expertise mee. Brink pakt de rol van specialist in het ontwerpen en implementeren van complexe samenwerkingsprocessen op het gebied van bouw, vastgoed en infra. Kuijpers en Essent ontwikkelen het technische ontwerp en verzorgen de realisatie van de installatietechniek en digitale laag. Kuijpers blijft bovendien betrokken als servicepartner terwijl Essent (gedeeltelijk) eigenaar wordt van de infrastructuur en hoofdverantwoordelijk is voor de exploitatie.

5 bedrijventerreinen, 400 bedrijven

Op de vijf bedrijventerreinen in Veghel zijn ongeveer 400 bedrijven gevestigd. Na de afgeronde quickscan, een positieve business case en het bepalen van een technische standaard neemt Smart Business Parks nu de volgende stap met de eerste, concrete projecten. Dit start met een klein cluster van kansrijke bedrijven die veel energie gebruiken of juist opwekken en bovendien al concrete plannen hebben om te verduurzamen. Daarbij is de bedoeling dat binnen twee jaar alle bedrijven op de Veghelse bedrijventerreinen de eerste stappen hebben gezet op het gebied van verduurzaming en op de een of andere manier zijn gekoppeld aan het totale, gedeelde energiesysteem. Denk aan de start van het aanleggen van een warmtenet, het helpen van individuele bedrijven, het opzetten van kleine samenwerkingsverbanden van bedrijven, het creëren van aansluitovereenkomsten voor groepen en het werken aan de lobby voor aansluiting op nationale waterstofinfrastructuur. Naar verwachting worden de eerste contracten het komende half jaar getekend.