Omslag_EW05 600
8 februari 2024

500.000 huizen moeten op warmtenet worden aangesloten

warmtenetten-1

De ontwikkeling van kwalitatief duurzame warmtenetten moet vaart krijgen. Dat vinden Techniek Nederland en Energie-Nederland. Om dat te bereiken tekenden de voorzitters van deze brancheorganisaties, Doekle Terpstra en Cora van Nieuwenhuizen, tijdens de VSK een samenwerkingsovereenkomst.

Het aantal aansluitingen op warmtenetten groeit niet snel genoeg. Nu zijn dat er nog maar enkele tienduizenden per jaar. Volgens het Klimaatakkoord moeten er tot 2030 een half miljoen woningen worden aangesloten. De vanmiddag getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Energie-Nederland en Techniek Nederland moet bijdragen aan een flinke groei van het aantal aansluitingen.

Warmtetransitie versnellen

Om de aantallen te halen moeten installatiebedrijven zich gaan bezighouden met het plaatsen van afleversets in woningen die zijn aangesloten op een warmtenet. Cora van Nieuwenhuizen (Energie-Nederland): ‘In de samenwerkingsovereenkomst met Techniek Nederland staat dat warmtebedrijven de voorkeur geven aan het werken met erkende installateurs en dat in hun opdrachten zullen uitvragen. Daarmee voorkomen we storingen en dragen we bij aan een snellere warmtetransitie’.

Kwaliteit borgen

Met de InstallQ-erkenningsregeling Afleversets als nieuwe norm willen Techniek Nederland en Energie-Nederland die gevraagde kwaliteit van het installatiewerk waarborgen. Doekle Terpstra (Techniek Nederland): ‘Wij gaan de bekendheid van de werkzaamheden en van de erkenningsregeling Afleversets vergroten. ‘Als méér installateurs actief worden in deze markt, zorgt dat voor meer snelheid in de ontwikkeling van duurzame warmtenetten’.

warmtenettenondertekening low resDoekle Terpstra en Cora van Nieuwenhuizen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. (foto Harald Lakerveld)

Erkenningsregeling Afleversets

Als een woning een aansluiting heeft op een warmtenet (ook bekend als ‘stadswarmte’), is een afleverset nodig om de bewoners te voorzien van warmte voor centrale verwarming en tapwater. Voor het plaatsen van een afleverset is specifieke deskundigheid nodig. InstallQ heeft daarvoor een erkenningsregeling ‘Afleversets’ ontwikkeld, als aanvulling op de erkenning ‘Warmteafgiftesystemen van gebouwgebonden verwarmingsinstallaties’. Installateurs kunnen de erkenning ‘Afleversets’ behalen via de e-learning module Vakmanschapsroute Afleversets