EW06 Omslag 600
17 juli 2023

85.000 warmtepompen verkocht in eerste helft 2023

UV06619

In de woningbouw zijn in de eerste helft van 2023 in totaal ruim 85 duizend warmtepompen verkocht, een groei van 80% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vereniging Warmtepompen handhaaft de prognose voor heel 2023 met 60% groei ten opzichte van 2022, naar 170 duizend warmtepompen in de woningbouw.

Het aandeel voor nieuwbouw wordt geschat op ruim 50 duizend - per definitie all-electric - warmtepompen in 2023. In de nieuwbouw neemt het aandeel water/water-warmtepompen met bodemenergie of PVT als bron toe met 20% ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel lucht-waterwarmtepompen in de nieuwbouw neemt daarmee af.

Prognose voor 2023

De Vereniging Warmtepompen geeft aan dat door het teruglopen van de materiaaltekorten een deel van de groei nalevering is van openstaande bestellingen, maar dat er tevens significante autonome groei. De prognose voor de bestaande woningbouw is 120 duizend warmtepompen in heel 2023, ruim een verdubbeling. De verhouding all-electric/hybride in de bestaande woningbouw blijft vooralsnog 50/50 evenals vorig jaar. Voor de komende jaren blijft de focus van de aangesloten leden van de Vereniging Warmtepompen op de doelstelling om 300.000 warmtepompen per jaar te leveren. Onder andere door ook woningeigenaren met een kleinere beurs te helpen met verduurzamen.