Omslag_EW05 600
14 mei 2024

95% warmtepompbezitters raadt anderen een warmtepomp aan

Installatiemonitor

installatiemonitor

Bijna alle woningeigenaren die de afgelopen jaren een warmtepomp hebben laten installeren, zijn tevreden. Uit een enquête onder deelnemers aan het onderzoek Installatiemonitor blijkt dat ruim 95% van hen zelfs anderen aanraadt een warmtepomp te nemen.

Installatiemonitor is het eerste grootschalige Europees onderzoek naar de prestaties van (hybride) warmtepompen in Nederlandse woningen. De enquête is eind 2023 gehouden onder 1800 mensen die in 2022 of 2023 een warmtepomp lieten installeren.
Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, ziet de resultaten als een bevestiging van de gemaakte keuzes. 'We gaan de komende jaren honderdduizenden woningen verduurzamen en in die plannen staat de warmtepomp centraal. Dit onderzoek laat zien dat we daarmee op de goede weg zijn. Want wie eenmaal een warmtepomp heeft, is er vrijwel altijd heel blij mee.'

Enkele opvallende uitkomsten van de enquête:

 • 54% heeft voor de aanschaf van de warmtepomp veel kennis verzameld.
 • 72% kiest voor een warmtepomp om van het Russisch aardgas af te zijn.
 • Belangrijkste pluspunt van de hybride warmtepomp: een lager energieverbruik.
 • Belangrijkste pluspunt van de all-electric warmtepomp: mijn huis is duurzamer.
 • 30% heeft de warmtepomp laten plaatsen door de vaste installateur.
 • 15% heeft langer dan een jaar op de installatie van de warmtepomp moeten wachten.
 • 54% heeft slechts één offerte opgevraagd.
 • 69% ontving een gespecificeerde offerte.
 • Bij 92% heeft de installateur de mogelijkheid om subsidie (ISDE) aan te vragen vermeld.
 • Bij 59% heeft de installateur de meldcode voor de subsidieaanvraag aangeleverd.
 • Bij 90% van de deelnemers die een all-electric warmtepomp lieten installeren, waren aanpassingen aan de woning nodig, zoals een extra groep in de meterkast of het aanpassen van leidingen.
 • Bij 59% van de deelnemers die een hybride warmtepomp lieten installeren waren aanpassingen aan de woning nodig.

Russisch gas

Tom van Aalten, adviseur duurzame warmte bij RVO, een van de initiatiefnemers van Installatiemonitor, vindt het opvallend dat veel respondenten hun keuze voor de warmtepomp in verband brengen met Russisch gas. Van Aalten: ‘De meeste deelnemers aan deze enquête vinden de kosten minder belangrijk, terwijl in de markt aangegeven wordt dat dit het belangrijkste aspect is. Terugverdientijd is voor deze warmtepompeigenaren niet echt een item. Onafhankelijk zijn van - Russisch - aardgas scoort normaal veel lager, terwijl dat in deze enquête duidelijk op 1 staat als argument om een warmtepomp aan te schaffen. Dat komt waarschijnlijk door de energiecrisis die we hebben gehad. Mensen zijn toen in beweging gekomen en daar zie je nu het resultaat van.’

Installatiemonitor

Installatiemonitor is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met Netbeheer Nederland en Techniek Nederland. Het monitoringstraject wordt gecoördineerd en uitgevoerd door adviesbureau BDH. Het eerste onderzoek dat begin 2022 is gepubliceerd, gaf een eerste inzicht in de praktijkprestaties van warmtepompen en welke impact ze hebben op het elektriciteitsnet. Het vervolgonderzoek is half 2023 gestart en geeft ook inzicht in welke factoren een rol spelen bij de prestaties van warmtepompen en in welk type woningen warmtepompen worden toegepast. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2026.