EW04 Omslag 600
12 december 2022

Aangepaste norm voor meterruimten past beter bij compacte woning

meterruimten.JPG

NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ is op enkele onderdelen aangepast. De wijzigingen zijn op 1 november 2022 gepubliceerd als NEN 2768+A2:2022.

Het is 'druk' in en rond de meterkast. Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen over de aanleg en inrichting van de meterruimte zijn daarom erg belangrijk. Die afspraken worden vastgelegd in de NEN-commissie ‘Meterruimten’. Bij het vastleggen van die afspraken speelt de veiligheid een belangrijke rol. Het gaat dan over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de meterkast, en het minimaliseren van risico's op brand en warmteontwikkeling.

De aanpassingen

In de aangepast norm NEN 2768 zijn de eisen aan de toegankelijkheid en afsluitbaarheid van de meterruimten herzien. Bij de individuele meterruimte is de maximale afstand tot aan de voordeur verruimd van 3 meter naar 4,5 meter. Dit geeft meer vrijheid bij de indeling van de vloerplannen van, met name compacte, woningen. Ook zijn eisen aan het gebruik van lege mantelbuizen verduidelijkt om te voorkomen dat lege sparingen aan netbeheerzijde door installateurs worden gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat installatieleidingen het netbeheerdersdeel van de meterruimte ongewenst doorkruisen.