Omslag_EW05 600
16 juni 2022

Aangepaste norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties

NEN 6093

nen.JPG

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de nieuwe uitgave van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Om te beginnen is de titel van NEN 6093 aangepast. Vanaf nu is dat NEN 6093; ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen.’ Verder is de Praktijkrichtlijn NPR 6095-1 geïntegreerd in de aangepaste normtekst. Het gaat daarbij om NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’.

De belangrijkste veranderingen:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd;
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria;
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen;
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van een ‘open’ roosterplafond;
  • NPR 6095-1 is geïntegreerd in deze norm en op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen;
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

Meer informatie: nen.nl