Omslag_EW05 600
6 oktober 2023

Aansluiting op het warmtenet: de laatste meters

Inspiratieplaat warmtenetten

Waaraan moet je denken bij het aansluiten van het laatste stukje van het warmtenet in de woning? Een door de Stichting Warmtenetwerk ontwikkelde inspiratieplaat geeft helderheid.

Het aansluiten van de leidingen van een warmtenet op de afleverset van een woning is een belangrijk onderdeel van het gehele proces van ontwerp tot aanleg van het collectieve warmtesysteem. Hiervoor zijn veel verschillende methoden en mogelijkheden. De behoefte om kennis hierover te delen met betrokkenen in de warmteketen is ontstaan nadat er al diverse bestaande wijken in Nederland op diverse innovatieve manieren zijn aangesloten op het lokale warmtenet. De Programmaraad Techniek van Stichting Warmtenetwerk ging daarom samen met een afvaardiging van energiebedrijven, aannemers en adviesbureaus aan de slag met de ontwikkeling van een inspiratieplaat die een indruk geeft waaraan je moet denken bij het aansluiten van het laatste stukje van het warmtenet in de woning. Deze kennis draagt bij aan de versnelling van de transitie van de gebouwde omgeving naar warmtenetten.

Welke informatie vind je op de inspiratieplaat?

Een bestaande woning aansluiten op het warmtenet kan op verschillende manieren. De installatie binnenshuis bestaat altijd uit een aanvoer- en retourleiding met een afleverset. De binneninstallatie (verwarmingsinstallatie en de koud- en warmwateraansluiting) van de woning wordt hierop aangesloten. De Inspiratieplaat is letterlijk bedoeld ter inspiratie om na te denken over de diverse mogelijkheden die er zijn en voor het kiezen van de locatie waar de afleverset moet komen. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de woning veilig, betrouwbaar en betaalbaar wordt aangesloten.

Aandachtspunten

Aansluitend aan de Inspiratieplaat ‘Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters’ zijn er nog andere aandachtspunten, waaraan u voorafgaande aan het aansluiten op het warmtenet kunt denken. De belangrijkste zijn:

 • Ontwerp en planning:
  Zorg voor een gedetailleerd ontwerp dat rekening houdt met de locatie van de woning, de warmtevraag, de leidingtracés en eventuele obstakels.
 • Materialen en isolatie:
  Gebruik hoogwaardige materialen voor de leidingen en (waar nodig) isolatie om warmteverlies te minimaliseren en de efficiëntie te maximaliseren.
 • Veiligheid:
  Zorg voor de juiste veiligheidsmaatregelen. Denk aan veilig in gebruik, afscherming tegen aanraken, afsluitkleppen, overdrukventielen en lekdetectiesystemen om de veiligheid van de installatie te waarborgen.
 • Dimensionering:
  Zorg ervoor dat de leidingen en componenten correct gedimensioneerd (groot genoeg) zijn om voldoende warmtecapaciteit te leveren aan de woning, ook tijdens piekverbruik.
 • Beheer en onderhoud:
  Stel een onderhoudsplan op en zorg dat leidingen bereikbaar zijn, en onderhouden kunnen worden bij storingen of andere problemen.
 • Communicatie met bewoners:
  Bij het aansluiten van het warmtenet staat klantvriendelijkheid centraal. Informeer de bewoners over het aansluitingsproces en eventuele onderbrekingen van de warmtelevering tijdens de installatie.

Download hier de “Inspiratieplaat Aansluiting op het warmtenet, de laatste meters”