Omslag_EW05 600
9 september 2022

Aardgasvrije technieken rukken op maar gasketel nog steeds dominant

Gasmonitor 2022

gasmonitor-cover.JPG

Natuur & Milieu publiceerde op 5 september voor de vijfde keer de Gasmonitor. De editie van 2022 geeft inzicht in de snelheid van de warmtetransitie naar aardgasvrije alternatieven. De hr-gasketel is in absolute getallen nog steeds dominant, zo blijkt. De aardgasvrije alternatieven zoals de warmtepomp, zonnecollectoren en warmtenetten groeien wel harder, maar blijven in absolute getallen nog flink achter.

Natuur & Milieu stelt de monitor op met ondersteuning van het ministerie van EZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor hen is het belangrijk goed zicht te hebben op ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij verwarmen.

Weer lichte stijging verkoop hr-ketels

Wat direct opvalt is dat de hr-gasketel nog steeds op grote schaal wordt verkocht. De verkoop van hr-ketels nam met 431.000 in 2021 zelfs weer licht toe ten opzichte van 2020 (428.000). Hiermee zette de flinke daling van 22.000 in 2020 ten opzichte van 2019 jaar niet door.

Warmtepomp sterkste groeier

Van alle verkochte verwarmingstechnieken maakt de warmtepomp al een aantal jaar relatief de sterkste groei door, al is de groei in 2021 (16 procent) iets afgenomen ten opzichte van de groei in de vijf jaren daarvoor. In 2020 groeide die markt nog met 38 procent en in 2019, 2018 en 2017 groeide het aantal verkochte warmtepompen jaarlijks met respectievelijk 26; 45 en zelfs 62 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Onduidelijkheid over hybride warmtepompen

De Gasmonitor licht voor het eerst in deze editie hybride warmtepompen uit op basis van ISDE-cijfers van RVO. Op basis daarvan rapporteert zij een toename van 6 procent ten opzichte van 2020. In een reactie van de Vereniging Warmtepompen zegt de bracheorganisatie dat de Gasmonitor suggereert dat de verduurzaming van de bestaande woningbouw, waarin hybride warmtepompen vooral worden toegepast, achterblijft. De RVO-getallen voor hybride warmtepompen wijken echter fors af van de branchecijfers die de vereniging zelf rapporteert. Oorzaak is waarschijnlijk dat, zoals in de Gasmonitor ook wordt toegelicht, het bij sommige aanvragen onduidelijk is of het een hybride of een volledig elektrische warmtepomp betreft. De Vereniging Warmtepompen komt uit op een veel hoger aantal van 8.000 hybride warmtepompen. Het in november 2022 te verschijnen Warmtepomp Trendrapport 2022 zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over de werkelijke aantallen voor een effectief beleid op dit gebied, zo benadrukt de Vereniging.

totaaloverzicht.JPGKlik op afbeelding voor vergroting; Overzicht onderzochte technieken per jaar (bron: Natuur en Milieu)

Zonnewarmte en warmtenetten

Het totale nieuw geplaatste oppervlak aan zonnecollectoren nam in 2021 met 6 procent toe. Procentueel hadden de grote systemen een belangrijk aandeel in die stijging, want dat oppervlak steeg met 53 procent van 7.000 naar 11.000 vierkante meter, terwijl de oppervlakte aan kleine systemen (minder dan zes vierkante meter), met name relevant voor huishoudens, in 2021 zelfs met 8 procent daalde tot 21.000.
Het aantal aansluitingen op een groot warmtenet ten slotte steeg in 2021 met 4 procent, tot ruim 380.000. Een stijging van ruim 14.000.

Download de gasmonitor op de website van Natuur en Milieu