Omslag_EW05 600
21 maart 2023

Actuele kennis over bodemgebonden warmtepompsystemen

ISSO-publicatie 72

isso 72-web

De herziene ISSO-publicatie 72 biedt de professional de meest actuele kennis voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bodemgebonden warmtepompsystemen in individuele woningen. Daarmee is de publicatie enerzijds geschikt voor fabrikanten, leveranciers en opleiders, en anderzijds voor de toepassers, zoals adviseurs, installateurs en beheer- en onderhoudsbedrijven.

Om de toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken, is de publicatie opgesplitst in een wettelijk en een niet-wettelijk onderdeel. Het wettelijk deel behandelt de eisen die de BRL 6000-21 en andere wetgeving stellen aan het ontwerp- en realisatieproces van bodemgebonden warmtepompen. Het niet-wettelijke deel is te raadplegen voor de op kwaliteit gerichte zaken van een warmtepompsysteem. Denk dan aan alle uitgangspunten voor het ontwerp, de uitvoering en diverse praktijkvoorbeelden.

Beter overzicht

De publicatie gaat ook in op een warmtapwaterberekening en het kiezen van de opstelling van de warmtepomp met betrekking tot geluid en trillingen. Verder worden de capaciteitsbepaling van de warmtepomp en de energiebehoefte van de woning uitgewerkt, evenals het ontwerp van de warmtepompinstallatie in relatie tot het afgiftesysteem. Daarnaast is er nog aandacht voor het regelen van het afgiftesysteem per verblijfsruimte, maar ook zoiets als rekening houden met piekbelasting van het elektriciteitsnet. Dat laatste speelt een rol speelt als het water tijdelijk moet worden opgewarmd voor legionellabestrijding.

De herziene ISSO-publicatie 72 is beschikbaar via www.isso.nl