EW06 Omslag 600
19 mei 2022

Afgedankte zonnepanelen zijn groot milieuprobleem

8 juni: Sunday

sunday2

Wat doen we met de miljoenen zonnepanelen die de komende decennia worden afgedankt aan het einde van hun levensduur? Tijdens Sunday, de grootste eendaagse bijeenkomt van de Nederlandse zonne-energiesector zoeken sprekers op 8 juni in ’t Spant in Bussum naar een oplossing voor een van de grootste afvalproblemen van de nabije toekomst.

Sinds 2010 zijn inmiddels miljoenen zonnepanelen op de daken geplaatst. Na 25 jaar bereiken deze panelen het einde van hun levensduur en gaan ze zorgen voor enorme afvalberg van moeilijk te verwerken zonnecellen. Tussen het glas zit alles met elkaar verlijmd vanuit het oogpunt van mechanische robuustheid en bescherming tegen vocht. Dat maakt dat met de huidige recyclingtechnieken slechts een laagwaardige secundaire stoom grondstoffen kunnen worden teruggewonnen, bijvoorbeeld glas met lijmresten en vervuild silicium, waarbij upcycling uiteraard het doel moet zijn.

Technische verwerkingsmogelijkheden

Tijdens het congres staan verschillende sprekers stil bij de enorme golf van afgedankte zonnepanelen die op ons afkomt. ‘Die zijn niet gemaakt met het oog op recycling’, zegt Harald Kerp, Business Developer van TNO Energy Transition, die voor het congres een inleidende presentatie verzorgt. ‘De recycling van zonnepanelen is een van de grote uitdagingen waarvoor de zonne-energiesector staat. Zowel wat betreft kwantiteit, kwaliteit als financiering.’ Tijdens Sunday verkent Kerp de huidige technische mogelijkheden voor verwerking en wat er over 5 à 10 jaar mogelijk is. En hoe groot is nu exact die afvalstroom die op ons afkomt, wat zijn de kosten en welke waarde vertegenwoordigt die stroom? Zijn TNO collega-onderzoeker Paul Sommeling gaat verder in op recyclingtechnologie.

Minder druk op milieu

Anno 2022 komen er wel vernieuwende producten op de markt die gemaakt zijn om weer te kunnen ontmantelen en minder druk op het milieu geven, ziet Kerp. Een aantal Nederlandse fabrikanten zoals Energyra en Solarge zette recent belangrijke stappen op dit vlak. Maar er zijn nog grote stappen te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van design voor recycling, hergebruik, het ontwikkelen van innovatieve afvalverwerkingstechnieken en het uitbannen van giftige materialen in producten.

Programma

Het congres wordt georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance, NWO, SOLA en Solar Magazine.  Naast een plenaire keynote en paneldiscussie kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 3 parallelsessies. In de presentaties tijdens de parallelsessie gaan onderzoekers en ondernemers onder meer in op hoe de zonnecellen – en daarmee de zonnepanelen – van de toekomst eruit kunnen gaan zien. Meer informatie op www.sundaynl.nl