Omslag_EW05 600
23 maart 2022

Alklima kiest voor All-electric Ready in plaats van klassiek hybride

Leveringsonzekerheid en hoge prijzen dwingen ons om nog sneller van het gas af te gaan

ALKLIMA 2Rudy Grevers, manager Woningbouw bij Alklima presenteert het all-electric Readyconcept

Alklima, importeur van warmtepompen van Mitsubishi Electric, gaat liever nog vandaag dan morgen voor all-electric. Om die stap voor de consument makkelijker te maken introduceert de leverancier vanaf september het all-electric Readyconcept. Het concept wordt in de markt gezet als niet alleen een beter, maar ook een duurzamer alternatief dan de op dit moment populaire hybride warmtepompen die altijd nog afhankelijk blijven van gas.

‘Bij een hybride oplossing staat het gasketeltje dat de warmtepomp ondersteunt, als je niet uitkijkt straks toch weer stiekem 15 jaar zijn werk te doen. Je bespaart weliswaar gas, maar zal nooit helemaal zonder gas kunnen’, zegt Rudy Grevers tijdens de perspresentatie op 22 maart. De manager woningbouw van Mitsubishi Electric importeur Alklima voert twee belangrijke argumenten om te kiezen voor een all-electric Readywarmtepomp. ‘Op de eerste plaats bespaar je direct vanaf dag 1 veel meer gas dan met een klassieke hybride en op de tweede plaats ben je klaar om op korte of middellange termijn over te stappen op 100 % elektrisch. Zonder dat je hoeft te investeren in een gasketel die je over een paar jaar al weer weg kan doen terwijl de economische levensduur nog niet is verstreken. Dat is verspilling van materialen, dus zeggen wij: ga gelijk voor all-electric.’

Klassiek hybride

Grappig is dat Rudy Grevers bij de perspresentatie van het all-electric Readyconcept van Alklima een hybride verwarmingssyteem consequent ‘klassiek hybride’ noemt. Want zó lang zijn verwarmingssystemen waarbij een warmtepomp wordt gecombineerd met een gasketel nog niet “normaal”. Bij die ‘klassieke’ oplossing vangt de ouderwetse gasketel de pieklast op als de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, bijvoorbeeld bij lage buitentemperaturen en voor de productie van warm tapwater. Die “klassiekers” zijn natuurlijk een flinke concurrent voor Alklima dat daarom vanaf komend najaar vol inzet op het all-electric Readyconcept. In feite ook een hybride toestel, maar dan een die direct bij plaatsing al beter presteert en waarbij je zonder investeringsverlies kunt doorpakken naar 100 % electric.

Hoofdrol voor Ecodan

Een hoofdrol in het concept speelt de Ecodan, een lucht-waterwarmtepomp die zich de afgelopen tien jaar heeft bewezen als een toestel dat zelfs onder de zwaarst mogelijke omstandigheden een constant vermogen en goed rendement levert. Van 17- 20 mei presenteert Alklima het concept aan installateurs tijdens de VSK in Utrecht. ‘Ook om uit te leggen waarom we het verstandig vinden om te kiezen voor een spijtvrije oplossing in plaats van klassiek hybride wat wij zien als een tussenoplossing waarmee uiteindelijk veel energie en ook geïnvesteerd geld verloren gaat’, zegt Grevers. Tijdens de perspresentatie op 22 maart vertelt hij dat de leverancier bewust kiest voor een introductie in fases. ‘Nadat we het hebben gepresenteerd op de VSK nemen we in de zomer de tijd om de installateurs aan de hand van voorlichtingsvideo’s en trainingen vertrouwd te maken met het nieuwe concept. In september starten we dan met de uitlevering van de warmtepompen.’

Wat is er mis met hybride?

Met een hybride warmtepomp bespaar je al gauw 60 procent op het gasgebruik in een gemiddelde woning. Wat is daar mis mee? ‘Technisch niks’, zegt Grevers. ‘Toch vinden wij het geen verstandige keuze. Een ‘klassieke hybride’ draait nog altijd voor zo’n 40 % op gas. De noodzaak om heel hard te werken aan oplossingen die ons zo snel mogelijk volledig van het gas helpen is de laatste tijd bepaald niet minder geworden. Ten eerste omdat de gasprijzen al bijna een half jaar de pan uit rijzen, ten tweede om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen om de klimaatdoelstellingen te halen. Daar komt dan nu nog de oorlog in Oekraïne bij waardoor ook de leveringszekerheid van gas op het spel staat. Kortom: we moeten zo snel mogelijk volledig van het gas af.’

Door de oorlog in Oekraïne staat de leveringszekerheid van gas zwaar onder druk

Hybride is hakken-over-de-slootoplossing

Met de Ecodan, een all-electric Ready lucht-waterwarmtepomp legt Alklima direct de focus op een monovalente installatie en wordt geen tijdelijke, maar een toekomstbestendige oplossing aangeboden. Grevers noemt de ‘klassieke’ hybride oplossing een hakken-over-de-slootoplossing. ‘Het is in feite een desinvestering omdat, wanneer je uiteindelijk overstapt naar een volledig gasloze oplossing, een toestel over hebt dat technisch nog functioneert, maar dat je toch moet afdanken. En een klassieke hybride zal nooit zónder gas kunnen. Er zal altijd een gasketel nodig blijven om bij te springen bij lagere temperaturen of bij warmtapwaterbereiding.’

Doorpakken naar all-electric

Doorpakken naar all-electric, dat is de filosofie achter het all-electric Readyconcept van Alklima. Het rendement, de opstelling én de capaciteit van de Ecodan lucht-waterwarmtepomp is zodanig dat op elk moment doorgepakt kan worden naar all-electric en dus volledige onafhankelijkheid van het gas. In etappes. De consument kan bijvoorbeeld weer een stapje zetten als er een spaarpotje vrijkomt om het huis (nog) beter te isoleren of om (nieuw) vloerverwarming aan te leggen of lt-radiatoren aan te schaffen. Dat zijn allemaal maatregelen die ervoor zorgen dat de gasketel pas bij nog lagere buitentemperaturen hoeft “in” te komen. Om uiteindelijk helemaal overbodig te zijn. 

Buitentemperaturen tot -10 zijn geen probleem

Maar los van het feit dat je met de Ecodan kunt doorpakken naar all-electric zijn zij op dit moment volgens Grevers ook gewoon al veel beter dan klassieke hybrides. ‘Temperaturen tot -10 graden, zoals in februari 2021 bleken geen comfortprobleem op te leveren. De warmtepompen zijn ontwikkeld voor hoofdverwarming onder de strengste winterse omstandigheden en warmtapwaterbereiding.’ En dat geldt zeker niet alleen voor toepassing in nieuwe goed geïsoleerde woningen met lt-afgiftesystemen zoals vloerverwarming. ‘Elke nieuwe woning die na 2000 is gebouwd voldoet qua basis-isolatie aan de voorwaarden om de all-electric Ready stap zelfs over te slaan. Bovendien kunnen de Ecodans ook nog eens een bijdrage leveren aan de koeling van huizen, waarmee het comfort voor bewoners nog eens een stukje wordt opgekrikt’, aldus Grevers.

Lees ook:

Alklima neemt relaties mee in de ‘boat to all-electric’ (ew-installatietechniek.nl).

alklima all-electric ready web-kleinBij de all-electric Ready oplossing van Alklima hoeft de gasketel pas bij veel lagere buitentemperaturen bij te springen. Dat levert een aanzienlijke besparing op het gasgebruik.

Integraal denken

Alklima gaat in haar communicatie met installateurs benadrukken dat integraal denken wel belangrijk is bij de keuze voor het All-electric Readyconcept. Een installateur moet de klant in zijn adviestraject meenemen in de verschillende thema’s. Dan gaat het vooral om bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het terugdringen van de energievraag blijft altijd belangrijk. Welke mogelijkheden zijn er om de gevels, de vloer en het dak te isoleren en HR++ glas te plaatsen. En kan een ventilatiesysteem met WTW de energievraag in huis mogelijk nog verder terugdringen? De leverancier biedt installateurs de mogelijkheid trainingen te volgen waar aandacht is voor bovenstaande punten, maar waar ook veel nadruk wordt gelegd op het belang van een goede naregeling en een goede inregeling van de installatie om de juiste debieten te halen. En hoe kan het inpassen van een buffer het rendement van het systeem nog verder verhogen? En zijn bij de vervanging van een ketel door een warmtepomp de diameters van de bestaande leidingtracé’s voldoende om ook de warmtepomp optimaal te laten functioneren. Alklima verzorgt op aanvraag trainingen en productpresentaties.

Op dinsdag 26 april om 13:00 uur organiseert Alklima een gratis webinar All-Electric Ready voor adviseurs en installateurs. Aanmelden kan via: alklima.nl/ready