EW04 Omslag 600
18 augustus 2023

Automatisering, datatechnologie en AI moeten gebouwen toekomstbestendig maken

Congres

tvvl

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan gebouwen. Toekomstbestendige gebouwen moeten energiezuinig, gifvrij en circulair zijn en bestand zijn tegen de steeds extremere weersomstandigheden die het gevolg zijn van klimaatverandering. Dat onderwerp staat centraal tijden het TVVL-congres ‘Gebouwtechniek en Mens op 19 september.

De oplossing voor de uitdagingen op het gebied van toekomstbestendig bouwen ligt in technologische vooruitgang: automatisering, datatechnologie, analyse en kunstmatige intelligentie. Wat betekent dit voor ontwerpers, installateurs en bovenal de eigenaren en gebruikers van deze gebouwen?

Discipline-overstijgende vraagstukken

Deze vraagstukken overstijgen disciplines en specialismes binnen de installatietechniek. Daarom organiseren de TVVL-expertgroepen Klimaattechniek en Gebouwautomatisering een congres over deze problematiek. Van 12.00 uur tot 18.00 zullen bezoekers kunnen deelnemen aan diverse plenaire en parallelle sessies die verschillende aspecten van gebouwtechniek en hun invloed op de gebouwgebruiker belichten. Met onderwerpen die variëren van GACS tot circulariteit en embedded CO2 belooft de programmering waardevol te zijn voor een breed publiek.

Aanmelden

Het congres vindt plaats in Antropia Cultuur- en Congrescentrum te Driebergen-Rijsenburg. Aanmelden kan via de website van TVVL https://tvvl.nl/evenement/tvvl-nationaal-congres-gebouw-techniek-en-mens/