Omslag_EW05 600
22 december 2023

BalansWijk moet stroomverbruik nieuwbouwwijken reduceren

BalanswijkMet de BalansWijk wil netbeheerder Liander samen met andere partijen de druk op het elektriciteitsnet verlagen

Een woonwijk bouwen die grotendeels in de eigen elektriciteitsvoorziening kan voorzien zonder dat daarvoor het elektriciteitsnet hoeft te worden uitgebreid. Dat is het doel van de BalansWijk. Samen met partijen en de bouw- en vastgoedsector wil netbeheerder Liander onderzoeken hoe zij de druk op het elektriciteitsnet kunnen verlagen.

De ambities voor nieuwe woonwijken zijn groot. Veel gemeenten hebben woningbouwplannen die vrijwel allemaal aardgasloos worden opgeleverd. Dit betekent dat deze woningen ongeveer vier keer zo veel elektriciteit nodig hebben dan woningen op aardgas. Niet alleen om te verwarmen met een warmtepomp, maar ook omdat deze woningen vaak zonnepanelen hebben die elektriciteit deels terugleveren aan het elektriciteitsnet. Steeds vaker worden ook direct oplaadmogelijkheden voor de elektrische auto gerealiseerd.

Druk op elektriciteitsnet verlagen

Met de BalansWijk wil Liander een bijdrage leveren aan het ontwerpen van een wijk waar het verbruik van elektriciteit en het opwekken daarvan met elkaar in balans komt. Daardoor is netuitbreiding niet (meer) nodig is. Voor dit vraagstuk zijn veel verschillende partijen nodig, zoals aannemers, netbeheerders, architecten, industriële bouwers, beleggers, ontwikkelaars, installateurs, overheden, innovators, woningcorporaties en natuurlijk de toekomstige bewoners van de woningen.

Startbijeenkomst

Tijdens een startbijeenkomst eind december kwam een groot aantal organisaties bij elkaar om vorm te geven aan de BalansWijk. Alexander Sprong, wethouder in de gemeente Almere was ook aanwezig. ‘Net zoals andere gemeenten heeft de gemeente Almere een hoge woningbouwambitie. Met de huidige drukte op het stroomnet is dit een enorme uitdaging. Daarom vinden wij het belangrijk om samen met partijen uit de bouw- en vastgoedsector te onderzoeken hoe het wel kan. Samen een BalansWijk realiseren die zo min mogelijk stroom van het net vraagt past daarbij.’

Energiegebruik gelijkmatiger verdelen

Ronnie Groenewold, manager innovatie bij VolkerWessels iCity, die ook aanwezig was geeft aan dat de inzet van aanstuurbare apparaten in huis, zoals een warmtepomp, van groot belang is om het energiegebruik in een nieuwbouwwijk gelijkmatiger te verdelen en het gebruik van energie beter aan te passen op het aanbod. ‘Hierdoor zijn nieuwbouwwoningen minder afhankelijk van het elektriciteitsnet en kunnen we blijven bouwen. Daarnaast maakt geautomatiseerde platformtechnologie dit mogelijk zonder afbreuk te doen aan het comfort bij de eindgebruikers.’

Het is de intentie dat de BalansWijk uiteindelijk ook echt wordt gebouwd. In de gemeente Almere is er een locatie voor een wijk die als basis kan dienen. Bedoeling is dat dergelijke wijken uiteindelijk in heel Nederland gebouwd worden. Van de aanwezige organisaties was het overgrote deel bereid om met elkaar een volgende stap in deze ontwikkeling te zetten.

Deelnemers BalansWijk

De BalansWijk wordt in opdracht van Liander begeleid door Esti, die met de open innovatie aanpak consortia ontwikkelt rond innovatiesamenwerking. De deelnemende organisaties zijn: gemeente Almere, architectuurcentrale/TU Delft, Van Ommeren architecten, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Nijhuis Bouw, Hemubo, VolkerWessels iCity, Van Wonen, Bouwinvest, Rabo Smart Builds, de Alliantie, Newton Energy Solutions, Itillity, Innovattic, Linthorst techniek, Lyv Energie Management Solutions, Luxxor Sustainable Drainsystems, Iwell, Staqx, Er-varen, BREiNN, J-OB, Wocozon en Stedin.